Prost Krogs vei

Det var ikke lett å ta til motmæle mot de tyske okkupantene, men det våget prost Krogh. En dag i juli 1940 oppdaget han at noen norske arbeidere begynte å grave på prestegårdens eiendom. Han fant snart ut at det de holdt på med var å bygge brakker til tyskerne. Han ba dem fjerne seg. Det gjorde de også, men på ettermiddagen samme dag kom den tyske Oberkommandant i Sarpsborg, Hauptmann Theis og byens politimester, Hans Olsen, som var svært fortørnet på tyskerne vegne over at presten hindret brakkebyggingen.

Krogh ble truet med arrestasjon og flytting fra presteboligen, som skulle bli offisersmesse. Saken ble flyttet opp til departementsnivå, men få dager senere var en i gang med byggingen igjen. 80 mål av prestegårdens beste jord ble tatt, og det ble ført opp mannskapsbrakker, ei sykebrakke, kjøkkenbrakke, flere garasjebygninger, smie, verksted og en stor ridehall. Det kunne være opptil 2.700 tyskere i Tune-leiren.

Prost Krogs vei ligger på prestegårdsjordet, i det området som den omtalte Tuneleiren lå. Se kart her.