Prost Bangs vei

Prost Bang og frue

Prost Rodulf Bang og frue Maggie.
Foto: ukjent.

I 1920-åra startet Rudolf Wilhelm Bang Tune Sykepleierforening. Denne foreningen skulle ansatte sykepleiere i Tune kommune og samle inn penger for å lønne dem. Lekfolket, kirken og prestene drev foreningen i fellesskap. Også Tune kommune støttet arbeidet.

Bang fungerte som res. kappellan i Tune fra 1906. Da Rolsvøy kirke ble innviet i 1911 ble han prest der. Fra 1918 ble han sogneprest i Tune kirke.

Prost Bangs vei ligger på toppen av Landeåsen, fra Kirkeveien til Tunevannsveien. Se kart her.

Comments are closed.