Magesten

Betydning 1: antagelig mage, bukt av Glomma

Betydning 2: “To mage stene”, dvs to like steiner. Henspiller på Jomfrusal og Herresal.

Maugsten 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Maugsten 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Comments are closed.