Blakkestad

av mannsnavnet Blakki. Blakkr skald i Sverres tid, antagelig islending. Stad i gårdsnavn finnes mange steder, ca 2500 stadnavn fra vikingetiden. Gårdene ble ryddet under oppløsning av storfamiliene.

Blakkestad 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Blakkestad 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S