Knobels vei

Johannes Knobel 1838-1910
Johannes Knobel
1838-1910
Kilde: Petter Langeland.

Johannes Knobel kom hit til landet fra Sveits 17 år gammel, sammen med en del andre sveitsere. Det var Landhusholdningsselskapet som hadde bedt dem komme hit opp for å lære nordmenn rasjonelt fjøsstell. Han døde i 1910.

Han eide en av Alvimgårdene. En av hans sønner, David Knobel, kjøpte gården Valaskjold (en del av Tune prestegård vest for Østfoldbanen). Han kalte en løkke, som han leide ut til byggetomter, for Enenda til minne om slektens hjemstavn, Enenda i kantonen Glaris. Johannes Knobels far Abraham kom også hit opp senere. Det sveitsiske gesandtskap sier at navnet skal uttales Enenda (med trykket på siste stavelse).

Knobels vei befinner seg på Brevik på området til Mellom-Alvim. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com