Bjørnestad/Bjørnstad

Betydning 1: av mannsnavnet Bjørn eller Bjarni

Betydning 2: dyret bjørn, etter at det kan ha vært sett eller jaktet på her.

Bjørnstad 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Bjørnstad 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S