Stenrød

kan være mannsnavnet Steini eller steinet grunn eller ha en tilknytning til bygdeborgen i nærheten.

Stenerød 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Stenerød 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S