Arne Braadlands vei

Lande Fortsettelsesskole i 1930 med skoleinspektør Arne Braadland. Foto: Christian Emil Larsen.
Lande Fortsettelsesskole i 1930 med skoleinspektør Arne Braadland.
Foto: Christian Emil Larsen.

Skoleinspektør Arne Braadland var formann i Tune Venstrelag ved krigsutbruddet 1940. Sammen med flere andre lærere i Tune ble han arrestert og fengslet av okkupasjonsmakten. Han ble valgt inn i det første kommunestyret etter krigen.

Arne Braadlands vei ligger ved Grålumveien like nord for Tubus. Se kart her.

 

Kilde: sarpsborg.com