Apenesbakken

Megler C. Apenes eide i 1850-årene en etter datidens forhold herskapelig bolig i bakken opp for Spikern i Sannesund. Apenes var opprinnelig Fredrikstad-mann, og selv om huset den gangen lå utenfor bygrensa, var han som forretningsmann interessert i byens styre og stell. Da Sarpsborg kommune kjøpte Apenesgården, var den temmelig forfallen, men den ble satt i stand og 2. etasje innredet. Senere har den vært brukt som leiegård.

Apenesbakken går fra Tunebakken og opp mot Utsiksveien på Alvim. Se kart her.

Kilde: Sarpsborg.com