Statsminister Kolstads vei

Peder Ludvik Kolstad 1878-1932
Peder Ludvik Kolstad
1878-1932

Peder Kolstad engasjerte seg tidlig i bøndenes forenings- og organisasjonsarbeid, og var blant annet formann i Tune Landmandslag, medlem av Landmandsforbundets landsstyre, formann i Landmandsforbundets avdeling i Østfold og styremedlem i Felleskjøpet. Han var medlem av Tune formannskap 1919–1922, og av herredsstyret 1922–1928. Kolstad spilte en viktig rolle for at Landmandsforbundet ble et politisk parti, og var også sentral i debatten da forbundet ble delt i Norges Bondelag og Bondepartiet i 1922. I 1922 ble han første gang innvalgt på Stortinget fra Østfold, og ble sittende inntil sin død. I hele sin tid på Stortinget var han Bondepartiets gruppesekretær, og etter hvert ble han også partiets finanspolitiske talsmann. På tross av sin mangel på formelle lederverv i partiorganisasjonen, ble han utpekt som partiets statsministerkandidat ved regjeringskrisen i 1931. Dette skyldtes nok at han hadde vist seg som en dyktig administrator, hans lange fartstid fra Stortinget, og hans medlemskap i flere departementale og parlamentariske kommisjoner. Kolstad var også ansett som en moderat og samarbeidsorientert politiker, hvilket dempet misnøyen mot den nye regjeringen. Han hadde også mye erfaring og kunnskap om økonomisk politikk, noe som var viktig i en slik økonomisk krisetid som landet befant seg i.

Peder Kolstads regjering tiltrådte 12. mai 1931, og skulle bli en, i all fall i ettertid, svært omdiskutert regjering, blant annet fordi den hadde Vidkun Quisling som forsvarsminister.

Statsminister Kolstads vei ligger på nedre Lande og går Sagatunveien på Valaskjold ved de tidligere «Grinnæne» og ned til Sarpsborgveien ved jernbaneovergangen på Vesteng. Statsminister Kolstads vei er delt på midten av Vingulmorkveien. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com