Solberg

på en høyde hvorfra man ser solen går ned, eller solbeskinnet høyde. Det er over 100 solnavn i Norge.

Solberg 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Solberg 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S