Kalnes

Betydning 1: kan være kalvnes, kalv på gress.

Betydning 2: nes uten vegetasjon (jfr kal=naken)