Jelsnes

av mannsnavnet Jarl, antagelig fra Sverige.

Jelsnes 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Jelsnes 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S