Holleby

Betydning 1: kan komme av kvinnenavnet Halla. Navnet er funnet bare ett annet sted i Norge, men det er vanlig på Island.

Betydning 2: «gården som ligger i hellende terreng». Holle er gammel form for hellende lende.

Holleby Gods 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Holleby Gods 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S