Hanestad / Hannestad

Betydning 1: Hane, eller mannsnavnet Huni. kan være navnet på bratt fjell.

Betydning 2: henspiller på den norrøne guden Hønir eller Haner (usikker skrivemåte). Hønir var gissel under æsenes kamp mot vanene. Hanestad kan ha vært offerstedet for denne guden.

Comments are closed.