Brevik

kan være innhugget i terrenget, altså at området var en bred vik da vannet sto høyere.

Brevik 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Brevik 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S