Albert Moeskau vei

Albert Moeskau
Albert Moeskau

Veien ligger på Brevik  i det  den  fører fra Tune kirke ned til den tidligere  jernbaneovergangen   ved  Sannesund  stasjon.  Veien er i dag omregulert  og stengt  for gjennomfart.

Albert Moeskau  var ikke  innfødt i Tune.  Han ble født  på Hedemarken   i 1864   av husmannsfolk.   Etter   en  noe   omtumlende tilværelse havnet han etter hvert på Melkefabrikken i Sannesund.  Han var en ivrig sosialist  og arbeidet  med  dannelse av fagforeninger  i kommunen.  Senere  ble  dette  videreført gjennom dannelse  av politiske  lag,  noe  som  igjen førte  til  dannelse  av Tune  Arbeiderparti.   Fra 1907 representerte  han  dette  partiet  i Tune herredsstyre, og i perioden   1912-1914 satt han på Stortinget  som representant  for Tune krets.  Albert Moeskau døde i 1929.

Tekst: Yngvar Brusevold. Publisert i TuneRuner 33, oktober 1996