Johan Theodor Olsen

Ordfører i Tune fra 1902-07 og 1911-13.

Johan Theodor Olsen ble født i Ødemark i Aremark kommune 05.04.1854 av foreldre ungkarl Ole Jensen Gundeng og pige Petrine Johnsdatter Fossessen.  Ved folketellingen i 1865 er han bosatt på Tuturenplads i Eidsberg sammen med sin mor som nå er gift og har fått 2 barn til.

Johan Theodor Olsen konfirmeres i Eidsberg kirke 04.okt. 1868 med kristendomskunnskap: Temmelig god.

Ordfører Johan Th. Olsen. Fotoeier Tune historielag

Johan Theodor Olsen flytter fra Eidsberg til Sarpsborg 02.11.1876. Har han da allerede møtt sin tilkommende i Eidsberg eller møter han henne i Sarpsborg?  I alle fall inngås det ekteskap i Sarpsborg den 24. november eller 08. desember 1878 mellom Sneckersvend Johan Theodor Olsen, født i Aremark i 1854 og enke Karen Helene Hansen født i Eidsberg 1832. Det er anført at det er hans første ekteskap og hennes andre. «Manden død. Skifteattest 22.11.1878».

Ved folketellingen i 1865 står Karen Helene Olsdatter 33 år født i Eidsberg som gift med Bager Christian Ludvig Hansen, 33 år f. i Sarpsborg, og paret har to barn. Familien bor i St. Marie gate.

Bagermester Kristian Ludvig Hansen, 42 år, St. Marie gate, står oppført i kirkeboken for Sarpsborg som død 15.mai 1875 og ved folketellingen for Sarpsborg 1875 står Karen Hansen som enke og driver bagerie og er husejerske. Hun har nå fire barn.

Ved folketellingen 01.01.1891 har familien flyttet til Greåker i Tune kommune. På personlisten står Johan Theodor Olsen oppført som Trelasthandler og Landhandler og han bor sammen med ektefellen og hennes datter Anna Lovise Hansen, født i Sarpsborg 1871. Datteren er behjelpelig i Husholdningen.

Johan Theodor Olsen er også den som er teller på tellingkrets 4, tellingkretsens navn Greaker. Det står anført «Listen er udfyldt af Undertegnede og den 17, Januar 1891 afgivet til Lensmand Knudsen. Underskrift Theodor Olsen».  Vi vil se at fornavnet som regel står som Theodor eller kun Th.

Handelsmands kone Karen Helene Olsdtr. f 1833, bosted Greaker dør av hjernesvulst 19.09.1891. Ektemann er Trelasthandler Theodor Olsen.

Ekteskap nummer to inngås i Tune den 22.01.1893. Meieribestyrer Johan Theodor Olsen født i Aremark gifter seg da med Anette Hansen f. i Tune 25.02.1859.

Det er anført at første kone er død og at skifteattest og frivillig skifteforretning af 29.01.1892 er ordnet.

Anette Hansen er datter av Tomtearbeider Hans Andersen, Greaker og Anette er søster av min mormor, Adolfine Stang, født Hansen i Tune 10.05.1869.

I dette ekteskapet blir sønnen Johan Efraim Olsen født den 30.01.1895. Han blir døpt i Tune kirke 10.03.1895 og blant fadderne finner jeg Johans morfar Hans Andersen og min morfar Kristian Torstensen (Stang).

I folketellingen for 1900 Tune står Landhandler og Meieriforpagter Johan Theodor Olsen, hans kone Anette og deres sønn Johan Efraim som bosatt på Storebæk, Greaker.  I 1906 kjøper familien eiendommen Yven Søndre gnr 80 bnr 1. og der bor de fram til gården overtas av lensmann Hans Peder Strømsæther i 1912. Eiendommen har i dag adresse Lensmannsbakken 6, 1718 Greåker. I 1910 har familien også en pleiedatter Margit Hansen født i Tune 21.12.1895 samt tjenestepike Helene Thorstensen født i Tune 16.02.1858 og kontrollassistent Karl Hansen Berg født i Skiptvedt 13.09.1887 boende hos seg.

Fra 1887 til 1891 står Th. Olsen som forpagter av Tune Meieri . I boken som Tune Historielag har utgitt om «Nærings- og forretningslivet i Tune før og nå» står det under avsnittet om Carlsens meieri: «På eiendommen Storbekk var det meieri. I 1900 er Johan Theodor Olsen f.1854 i Aremark, landhandler og meieriforpakter. I 1903 står Hans Jensen og Georg Carlsen som eiere». Eiendommen Storebæk har i dag adressen Greåkervein 118, 1718 Greåker. Det kan tyde på at han sluttet med meieriet da han ble ordfører i Tune i 1902. Etter det jeg kan se i boken «SMAALENENES AMT 1814-1914 TUNE OG ROLVSØY HERREDER ved Lidvard Hagen» var han ordfører i perioden 1902 til 1907 og 1911 til 1913.  Joh. Gundersen valgtes i 1914 «efter lodtrækning med de borgerlige partiers kandidat, Th. Olsen, til ordfører av arbeiderpartiet».

Th. Olsen ble ordfører i 1902 akkurat da det staselige hvite bygget som kalles “kommunelokalet” ble åpnet. Jeg ser for meg en flott åpning med mange stivpyntete folk med ordføreren i spissen. Har ikke funnet noen kilde som omhandlet dette, men det er lov å fantasere litt også.

Tune meieri og handelsforening på Greåker. Ca 1910. Bilde: Sarpsborg kommunes fotosamling

Som fjern slektning av Johan Theodor Olsen hørte jeg i min barndom om denne mannen som var meieribestyrer av Tune meieri, ordfører og bankdirektør.  Jeg kan imidlertid ikke finne noe om hvilken periode han var bankdirektør, men denne tittelen går igjen for eksempel i kirkeboken ved hans død.

I 1917 er familien Olsen på ny ute på eiendomsmarkedet idet han kjøper Østre Greåker gnr 77 bnr 19 av herredskasserer Ole Andersen. Omkring 1920 hadde bruket 12 mål dyrket mark og det var vanligvis 1 ku, 1 ungdyr og 1 gris der. Bnr 19 har ei tomt med skyld 1 øre. Etter mitt kjennskap til eiendommen er det 2 våningshus, 1 fjøs og 1 låve der. Jeg er selv født i det ene huset, som nå har adressen Orebekkveien 6, 1718 Greåker. Men i min tid var denne eiendommens navn «Linbingen».  Familien Olsen bosatte seg på denne eiendommen og var bosatt der da Olsen døde.

I kirkeboken for Tune står det anført at gift bankdirektør Theodor Olsen født 05.04.1854 i Øimark pr Aremark, bopel Greaker , døde 19.07.1921 og begravelsen var 23.07 samme år. Dødsårsak er ført som «Aareforkalkning».

Tune og Rolvsøy Sparebanks styre ca 1920. Bankdirektør Johan Th. Olsen er nr 3 fra venstre. Fotograf Emil Chr Larsen, Sarpsborg.

En respektert og myndig mann har nå gått bort i en alder av 67 år. Jeg kan huske at min mor fortalte at «tante Anette sa alltid Olsen til sin mann og vi barna sa onkel Olsen».

Enkefru Anette Olsen, etter avdød meierbestyrer Th. Olsen er meldt død 28.01.1933 og begravelsen er 03.02. samme år. Dødsårsak « Hjernebetendelse».

Parets eneste sønn, Johan Efraim Olsen, bor også på eiendommen. Han er gift med Hjørdis Magdalena, født i Oslo 28.12.1901 med pikenavn Antonsen. Johan og Hjørdis har 2 barn, Jonny Edgar født 14.10.1925 og Gerd Evelyn født 23.01.1929. Begge er født/døpt i Tune.

Johan var det jeg vil kalle en «farverik person».  Som ung studerer han i Tyskland.  Målet var elektroingeniør og han var meget flink, men også glad i litt fest og moro. Han var en meget habil fiolinist, men hadde ikke musikk som yrke.  Hans kone, Hjørdis, var fra Oslo. Etter svigermorens død valgte hun delvis å bo i Oslo med sine barn. Men etter det jeg vet, har familien også oppholdt seg mye på Linbingen.  Johan Efraim Olsen døde 01.05.1948. Eiendommen på Søndre Greåker (Linbingen) var allerede i 1940/1941 solgt til Nora og Lorents Martinsen.

Ordførerens svigerdatter, Hjørdis, bodde på Grünerløkka i Oslo fram til sin død 15.04.1983. Hun var ofte på besøk hos mannens slekt på Greåker. Jeg husker godt at hun spilte gitar og sang for oss barn. Det var en trivelig dame med godt humør.

Ordførerens svigerdatter Hjørdis med to av sine barnebarn Jan-Magne og Øivind Linnsund. Barnepikene er fra venstre Mona-Gro Jeber og Karin L. Kristiansen. Bildet er fra 1956. Bilde: Privat

Jonny Edgar Linnsund ble prest for Metodistkirken og hans siste embete var i Fyllingsdalen i Bergen. Han døde der 22.mai 2006. Han var gift med Hilda Marie (Mia) født 26.05.1924, og Mia bor fortsatt der i en alder av 90 år. Paret har 3 barn, Jan Magne bosatt på Nordstrand i Oslo, Øivind bosatt i Stavanger og Hilde bosatt i Bergen.

Datteren Gerd Evelyn Linnsund Ruud var gift med Arne Kristian Andersen Ruud født 25.09.1914. Familien bodde i Oslo. Hennes mann døde 09.02.1998. Gerd døde 22.juni 2006. Deres datter Nina-Kristin bor fortsatt i Oslo.

Hjørdis og barna endret i sin tid sitt slektsnavn fra Olsen til Linnsund. Navnet Linnsund er bygget nettopp på eiendommens navn på Greåker, Linbingen.

Kilder:

Tune gårdshistorie del  2

Smaalenenes Amt 1814-1914 ved Lidvard Hagen

Nærings- og forretningslivet i Tune før og nå – utgitt av Tune Historielag

Skannede kirkebøker , folketellinger og panteregister

 

Denne artikkelen ble publisert i TuneRuner nr 69, julen 2014

Tekst: Karin L. Kristiansen