Krigens hverdag

9. april og dagene etter

Kamper ved Trøsken bru i 1940

Greåker forts kanoner stumme

Kanonene på Greåker fort fotografert under krigen

Da krigen kom til Greåker

Tyske fly over Norge i April-dagene 1940

Selvplukk

Krigens dagbok I

Rasjoneringskort fra andre verdenskrig

Krigens dagbok II

Tysk soldat med hund

Menneskehverdag

Potetopptaking under krigen

Okkupasjonstiden I

2 tyske soldater

Okkupasjonstiden II

Tyske soldater på Greåker fort under krigen

Bataljen på Hattehytta

Hattehytta

Særoppgave I

Rolvsøysund bru

Særoppgave II

Grensepass

Skolegang under krigen

Ung under krigen I

Ung under krigen

Ung under krigen II

Den illegale avisen "Friheten"

Ung under krigen III

Sykkel fra Sarpsborg

Dans og drekk under krigen

Dans og drekk under krigen

Krigens fristelser

Tysk soldat med tyskertøs

Redaktørenes 8. mai

Fest i Tuneleiren etter frigjøringen

60 års fredsjubilant

Bildekolasj