1814 – i krig med svenskene

I 1814 var det trefninger mellom norske og svenske soldater ved Solli. Det var gjerne ved broer at trefningene mellom norske og svenske styrker sto, slik som ved Kjølberg bro. Likeens var det i Tune hvor det var bro over Aagaardselva - Isebro, som lå 600 meter oppover elva fra Solli. Det var ytterst få soldater som falt under selve kamphandlingene i denne krigen. De fleste døde etter at fredsavtalen var inngått og våpnene lagt ned, som følge av mangel på god nok medisinsk behandling.

Trefningene i Nedre Glomma-regionen var til liten nytte mot den overlegne svenske angrepsstyrken. Det var først under slaget ved Matrand 5. august at de norske styrkene vant sin første trefning og deretter gjorde de stor motstand under slaget ved Langnes skanse 9. august. Det var under dette slaget at kong Christian Frederik ble vekket av skuddene mens han sov på Spydeberg prestegård og ankom pontongbrua ved Langnes skanse og uttrykte "For meget blod for min skyld". Slaget ved Langnes skanse var det siste slaget i krigen mellom Norge og Sverige og dermed også det siste slaget i Napoleonskrigene. Krigen endte med signeringen av Mossekonvensjonen 14. august.

Krigshandlingene 1814

Menig Kleining og jomfru Petra

Romantisk dikt - eller?

Affairen ved Sande

Striden ved Isebro

Gravstøtten fra 1814

Støtten med årstallet 1814