Minge skole

Tekst

Kort fortalt

Opprettet: 1893

Nedlagt: sommeren 1956

Levetid: 57 år

Modernisert: Ja. Utvidet  i 1922.

Nedleggelsesårsak: For få elever, kun 9 elever i opptaksområdet.

Overtagende skole: Agnalt skole.

Status: Solgt til private i 2008. Skolebygningen benyttes i dag som privat bolig.

Artikler:

Minge Skole

Minge skole - elever forteller

Minge skole sto ferdig i 1893 og var en liten en-etasjes stue. Det var ikke lærerbolig i tilknytning til skolen. Den første læreren på skolen var Edvard Strand, som senere underviste på Hafslundsøy skole og har fått en vei oppkalt etter ser på Hafslundsøy.

Det var ganske snart behov for å utvide Minge skole, både fordi barnetallet i bygda økte men også for at det var vanskelig å få tak i lærere som var villige til å undervise på en avsidesliggende skole uten lærerbolig. Det var delt lærerstilling mellom Jelsnes og Minge og det var en stri tørn for læreren å ta seg over til Minge på vinteren og i dårlig vær. Ofte måtte læreren overnatte hos naboer, men fra 1920 var innbyggerne i Minge lei de stadige utsettelsene at de nektet læreren husrom.

Skolen ble utvidet for å plass til flere klasserom og også påbygd en etasje for å huse lærerboligen. Den opprinnelige skolestua ble ett av klasserommene i første etasje. Skole sto ferdig i 19222 og ble innviet 12. november 1922.

Minge skole (artikkel)

Minge skole - elevene forteller