Holleby skole

Kort fortalt

Opprettet: 1864

Nedlagt: 1967

Levetid: 113 år

Modernisert: Ny skolestue ble innviet 31. august 1929.

Første rektor/skolestyrer: Johan Fredriksen 

Nedleggelsesårsak: For få elever.

Overtagende skole: Agnalt skole.

Status: Barnehage

Holleby skole ble opprettet i nytt bygg i 1864. På Holleby gods var det fra før privatskole for godseierbarna. Undervisningen sto en guvernante eller en lærer for. På begynnelsen av 1860-årene var det fru Lindemanns overtjener som fungerte som lærer. Han gikk for å være usedvanlig lat og likegyldig.

I 1884  opprettet fru Lindemann en sløydskole på Holleby i den såkalte "snekkerstua". Rasmus Hermansen ble ansatt som sløydlærer og da sløydundervisningen ble innført ved flere skoler, ble Hermansen lærer også her.

Nytt skolebygg meldte seg etterhvert og etter sommerferien i 1929 kunne elevene flytte inn i den nye skolestua. Den gamle, som lå rett ved siden av ble lærerbolig.

Elevtallet sank etter krigen og i 1967 ble skolen nedlagt. Elevene ble overflyttet til Agnalt skole.

Klassebilder

Holleby skole med elever i 1960Holleby skole 1965Holleby skole 1962

Skoleminner fra Holleby (artikkel)