Skoleminner fra Holleby

Jeg bodde de første årene på Lande, i Myraveien. Begynte i 1. klasse på Lande skole  høsten 1959, hele familien flyttet til Minge ved juletider det året, så da fortsatte jeg i 1. klasse på Holleby skole vinteren 1960.

Skrevet av Ann-Elisabeth Strømnes.

Det var ikke skole på Minge eller Agnalt akkurat da, så vi ble kjørt med skolebuss og bussen hentet skolebarn fra Minge, Stang og Trøskenområdet, og noen ganger Agnalt. Skolebussen ble kjørt av familien Johansen, som også drev kolonialforretning på Trøsken.  Vi handlet matvarer der som da ble fraktet med skolebussen hjem på ettermiddagene.

Det var en lang skolevei, og jeg husker at vi sang på bussen mange ganger, det var moderne med «slagerbok» da, vi limte inn tekst fra slagere og så sang vi. Den første skolebussen var en liten folkevognbuss, så ble det en litt større, halvstor buss, en blå engels Commer. Litt utenlandsk hadde vi lært og på nederlandsk er Komkommer navnet på agurk. Dette hadde vi mange ordspill på  mens vi ventet på bussen.  «commer den», «når kommer Commer’er den» osv

Så ble det en enda større buss, en som var en liten turbuss, litt mindre enn de vanlige rutebussene. Årsaken er vel at det ble flere og flere elever å frakte fordi man etterhvert skulle ha med de som gikk på videregående skole også, og de minste barna ble vel kjørt for seg selv.
Det fortelles at elevene fra Soli og Eidet som også ble kjørt til Grålum skole  misunte elevene fra Øvre Tune den fine busstransporten de fikk.

Holleby skole 1962
Holleby skole 1962, 2-3. klasse:
Sittende foran: Inger Andreassen
Første rekke fra venstre: Ann Dorthe Molvig, Birgit Minge, Solveig Juliussen, Marit Solberg, Ingrid Solberg, Lærer Hilda Malmedal, Aud Ringsrød, Kirsten Forsberg, Ann-Elisabeth Strømnes, Doris Jensen
Bakerste rekke fra venstre: Tore Bjørnstad, Sverre Bjørnstad, Aage Johansen, Harald Utne, Harald Nilsen, Tor (?), Bjarne Mingeødegård, Rolf Andersen, Thorbjørn Bjerketvedt
Kilde: Ann-Elisabeth Strømnes.

På Holleby skole gikk 1. klasse for seg selv, 2. og 3. gikk sammen, 4. og 5. gikk sammen, og 6. og 7. klasse gikk sammen. Vi gikk da på Holleby skole annenhver dag, og hadde da mange timer pr. dag.

 I første og andre klasse hadde vi Hilda Malmedal og mannen hennes – Ole Malmedal hadde vi fra fjerde til kanskje femte, etterpå hadde vi Per Gunnar Jakobsen i da femte, sjette og sjuende klasse. Hans kone Solbjørg Jakobsen hadde vi i 3. klasse.

Etterhvert da vi skulle ha flere fag, måtte vi gå annenhver dag på Grålum skole, og da ble det jo skole hver dag, også på lørdager. Jeg mener det var fra 4. klasse vi begynte på Grålum, og fagene vi hadde der var engelsk, gymnastikk, skolekjøkken og jeg tror også naturfag.  Husker at vi hadde gymnastikk på Hygga.

Husker at vi «gruet» oss litt til å være på Grålum skole, der var jo skoletannlegen! Og vi kunne når som helst bli hentet av hans «kontordame» – hun banket på døra i timene og da skvatt vi til, det kunne jo være akkurat jeg som ble innkalt denne gangen.

Det var lang vei til Grålum skole så alle fikk skoleskyss, vi kom jo fra Minge/Trøskenområdet, og fra Holleby/Øvre Tuneområdet.

 På Holleby skole var vi mer trygge i forhold til skoletannlegen, men vi hadde jo helsesøster – søster Else -som kom kjørende i sing røde folkevogn boble. Og det var jo også skumle saker. Det betydde jo sprøyter og lukter som vi ble kvalme av. Det hendte vi så den røde bobla kjørte forbi Holleby, og vi ble litt lettet da, men da visste vi jo at hun først skulle til Jelsnes skole, og så var det jo vår tur etterpå, så det ble jo bare en utsettelse – og vi visste hva som kom – så det var bare å grue seg og hisse hverandre opp.

 I friminuttene så var det veldig populært blant jentene å kaste ball, vi brukte små baller som vi kastet mot en flat vegg – både to og tre baller i lufta behersket vi. Vi spilte hver vår gang og kalte det «børsa» hvis jeg husker riktig, altså vi kunne spille flere utgaver av «børsene», vi kunne ta 6 børsa, 10 børsa osv. Det innebar at vi kastet både med en og to hender og ulike vanskelighetsgrader. Ellers var det vel å hoppe paradis og kaste med «duringer» som vi kunne vinne av hverandre og lage lange lenker av de som vi hadde rundt halsen osv.

 Hva guttene holdt på med husker jeg ikke, men det var sikkert fotball og andre «gutteting». Husker at vi hadde utegymnastikk også, da var det å stå på rekker og strekke armer og ben, opp og ned osv. enkle ting. Og så var det selvfølgelig uteleker som slåball, kanonball osv. På vinteren var det vanlige vinterleker, og vi hadde skidager noen ganger. Det var en salamanderdam like ved skolegården på Holleby, og der studerte vi hvordan eggene utviklet seg og fulgte med da eggene ble til små salamandre.

Holleby skole 1965
Holleby skole 1965, 6. og 7. klasse.
Førstre rekke fra venstre: Anne Berg, Berit Tunem, Kirsten Forsberg, Ann-Elisabeth Strømnes, Lærer Per-Gunnar Jacobsen, Ingrid Solberg, Gunn (?), Inger Andreassen, Ann Dorthe Molvig
Andre rekke fra venstre: Sverre Bjørnstad, Erik Amundsen Amdal, Dagfinn Røed, Marit Solberg, Aud Ringsrød, Torbjørn Gjertsen Sørlie, Aage Johansen, Torbjørn Bjerketvedt.
Tredje rekke fra venstre: Harald Utne, Sten-Arvid Agnalt, Bjarne Minge Ødegård, Harald Nilsen.
Kilde: Ann-Elisabeth Strømnes.