Greåker skole

Kort fortalt

Opprettet: 1851 som bruksskole for Sanne og Soli Brug.

Nedlagt: 11. desember 1964

Levetid: 113 år.

Modernisert: Nytt bygg i 1903 med adresse Greåkerveien 129 og i 1907 med adresse Greåkerveien 159A.

Nedleggelsesårsak: Tilflytting og foreldet skolebygning,

Overtagende skole: Tindlund skole.

Status første skolebygg: Revet

Status andre skolebygg: Administrasjonsbygg

Status tredje skolebygg: Omgjort til leiligheter

Artikler:

Hjem fra skolen

Greåker skole

Greåker fikk sin første skole allerede i 1851 da Sanne og Solli Brug flyttet et hus fra Nesøya. Den lille stua ble liggende langs Greåkerveien og etterhvert kom Greåker stasjon omtrent tvers over veien for skolestua.

I 1902 tok Tune kommune over driften av skolen og de bygde et nytt skolebygg ved siden av den gamle skolestua. Bygningen ble tatt i bruk i 1903 og står fortsatt - om enn noe ombygd. Adressen er Greåkerveien 129 og bygningen er i dag administrasjonsbygg ved innkjøringen til fabrikken.

Det var nettopp Greaaker Cellulosefabrik som førte til at kommunen måtte bygge et nytt skolebygg bare 4 år etter skolen fra 1903 sto ferdig. Etableringen av fabrikken medførte både at skolen ville stå farlig nær fabrikkområdet og at den dessuten ville bli for liten når alle fabrikkarbeiderne og deres familier slo seg ned på Greåker. Den nye skolen ble tatt i bruk i januar 1907 og fabrikken åpnet dørene 3. pinsedag samme år.

Skolebildet fra innflyttingen vinteren 1907 viser 49 elever, mens skolebildet sommeren 1909 viser 118. Dette var en dramatisk økning som altså kommunen forutså.

Under krigen ble skolen okkupert av tyskerne og ble oppholdssted for polske fanger.

50-tallet var gode år på Greåker og handelen var stor. Fabrikken gikk med overskudd og Greåker IF gjorde det bra i serien. Tilflyttingen til Greåker og områdene rundt var stor og skolen trengte både modernisering og utvidelse. Det var lite plass til utvidelse så valget falt på en ny skole på eiendommen til gården Greåker østre. Tindlund skole sto ferdig høsten 1964 og 11. desember flyttet elevene inn på en splitter ny skole.

Greåker skole var historie.

 

Klassebilder

Greåker bruksskole i 1895. Greåker skole 1924.Greåker skoles elever i 1934

Greåker skole 1951-kullet

Hjem fra skolen