Slektsgranskingen

Slektsgranskningskomitéen samles èn gang i måneden og deler erfaringer om slektsgranskningshobbyen. 
Her diskuteres utfordringer om søken etter slektninger og slektsmateriale. Vi deler erfaringer med ulike typer slektsprogram og metoder for å registrere informasjonen vi finner om slekten vår.

Slektsgranskningskomitéen møtes i Tune bibliotek den 2. torsdagen i hver måned fra kl 18.00.
I sommermånedene juni, juli og august møtes ikke komitéen.

Møter i Slektsgranskningskomiteen

Del din hobby

Slektsgranskninger en hobby som appellerer til stadig flere. De siste årene har både lett tilgjengelig dokumentasjon og TV-programmer som "Hvem tror du at du er" bidratt til at flere har fått øynene opp for denne hobbyen.

Vår slektsgranskningskomité er åpen for alle medlemmer. Det er et samlingspunkt for alle som ønsker å dele sine erfaringer eller ønsker å få hjelp til diverse utfordringer.

Leder for Slektrsgranskningskomiteen

Leder for slektrsgranskningskomitéen er: 
Eva Bjerke (eva-j-bj@online.no)n.

Her finner du oss:

TuneBibliotek

Borg-bygget i krysset Grålumveien - Bjørnstadveien