Skoler

Vi presenterer her artikler om skoler og skolegang fra Tune. Skoler som er forsvunnet, lagt ned eller erstattet.

Kanskje du har gått på en av skolene?

Her er fortellinger fra elever om deres skolegang og det er fortellinger fra en lærers første skoledag på ny skole.

Klassebilder

Kalnes

Alvim skole

Tunetekniker’n

Sanne grendeskole

Sanne Grendeskole cirka 1925

Solliskolen

Solliskolen

Greåker skole

Hjem fra skolen

Opstad skole

Gamle Opstad skole

Kalnes

Ungene på Kalnes

Valaskjold skole

Valaskjold skole

Lande skole

Lande skole i 1935

Agnalt skole

Agnalt skole i 2005. Foto: Erling Bakken

Minge skole

Minge skole i 1925

Elever forteller

Jenny Pinås

Hafslundsøy skole

Hafslundsøy skole i 1930

Sarpsborg Høiere Almenskole

Sarpsborg Høiere Almenskole slik den så ut i 1915

Skoleveiene

Sølvstufoss bru

Søndagsskolen

Hafslund kapell 1908. Foto: Nils Tomte

Skomakerskolen

Soli Skotøiutsalg i Pellygata

Legemlig refselse i skolen

Hardhente lærere og harsk tran

KirkegataSkole_1971

Omgangsskolelæreren

Kulturminnedagen på Borgarsyssel

Episoder fra gamle skoledager

Lærer Røynesdal utenfor Jelsnes skole påske 1946