Hafslundsøy skole

Natten til 13.mai 1948 kommer folk på Hafslundsøy ikke til å glemme. Den gamle og vakre skolebygningen deres ble i løpet av noen nattetimer til en rykende ruinhaug.
Det ble senere på det rene at ilden oppsto på østsiden av skolen der hvor inntaket til de elektriske ledningene var.

Skrevet av  Knut Fjellberg. Publisert i TuneRuner 45, høsten 2002. 

Et par naboer la merke til at det plutselig oppsto en eksplosjonsliknende flamme der ved inntaket. Det tok ikke lang tid før ilden grep voldsomt om seg. Det ble et voldsomt flammehav som lyste opp nattehimmelen. Flammehavet var så stort at det ble sett i mils omkrets.

Hafslundsøy skole i 1930

Hafslundsøy skole før brannen i 1948. Skolen ble oppført i 1918. Bildet er tatt ca 1930.

Jeg husker at jeg sto oppe på fjellknausen ovenfor skolen sammen med folk som etter hvert strømmet til og iakttok ildens hensynsløse herjing. Et spørsmål var vi alle opptatt av. Hvordan var det gått beboerne på skolen? Lærer Økland med familie, lærer Brunhaug og lærerinne frk. Yttri bodde alle i skolens øverste etasje.Siden fikk vi vite at snarrådige naboer hadde klart å vekke dem. Det var i siste liten Mest kritisk var situasjonen i den vestre del av bygningen hvor frk. Yttri og lærer Bruhaug hadde sine leiligheter. Ved frk Yttris leilighet var det heldigvis et branntau, og hun entret dette og tok seg ut. Derimot var det ikke branntau til lærer Bruhaugs leilighet, og han måtte hoppe fra annen etasje for å berge livet. I fallet brakk han benet og ble sendt på sykehuset. I den andre delen av bygningen fikk lærer Økland familien med seg ut den ordinære veien som ennå ikke var sperret av ild og røyk. Han fikk med seg noen sengeklær, et par dresser og en symaskin.

Det ble så raskt som mulig slått brannalarm, og Sarpsborg og det lokale brannvesenet på Hafslundsøy var på pletten omtrent samtidig. Sarpsborg brannvesen la ut en slange fra en hydrant, men trykket her var så utilstrekkelig at de måtte ta i bruk en egen maskinpumpe. Hafslundsøy brannvesen la ut en slange fra tjernet ovenfor skolen. For å få lagt slangen skikkelig ut, måtte brannmannskapene kle seg nakne og vasse ut med enden av slangen.

Heldigvis var det vindstille, men Furuheim – Hafslund Folkets Hus var lenge truet. Brannfolkene fortalte at heten var uutholdelig. Det var det mest voldsomme bål de fleste av dem hadde forsøkt å slukke. Tross iherdig innsats av brannmannskapene ble skolen etter kort tid lagt i aske.

Morgenen etter kunne en i Sarpsborg Arbeiderblad lese følgende: ”Det røk av branntomten også i morges. En grinende ruin lå igjen som et hull i landskapet der den dominerende skolen før hadde ligget. Det var svart og uhyggelig. Gårdsplassen var oversprøytet med vann, og noen slitne karer fra det lokale brannvesen foretok noen opprydningsarbeider. En enkel slange pøste dovent på steder hvor det ennå ulmet. Det var en trist stemning”.

Selve bygningen som var oppført i 1918, var fullverdiforsikret i Norges Brannkasse. Forsikringssummen var i 1941 satt til 121 000 kroner  og øket i 1947 til 130 800 kroner. Frk. Yttri og lærer Bruhaug hadde begge innboforsikret for 10 000 kroner og Økland for 15 600 kroner.

Etterforskningen viste at det var kortslutning ved inntaket der de elektriske ledningene gikk sammen, som var årsaken til brannen.

Kilder: Øyenvitner og Sarpsborg Arbeiderblad.