Tuneskipet 150 år

Det er i år 150 år siden Tuneskipet ble gravd fram. Professor Oluf Rygh og hans medarbeidere startet arbeidet i slutten av september 1867, og bare tre uker senere var skipet gravd fram.

Østfold Historielag kjøpte i 1947 tomta der skipet ble funnet. Det ble så anlagt et minnested, innviet høsten 1952.

Østfold Historielag vil markere dette jubileet lørdag 30. september 2017.  Markeringen vil være todelt – ved først å legge sin høstvandring til selve funnstedet, dernest med et seminar på Inspiria science senter på Grålum, Sarpsborg. Inngangspenger:  100 kroner.

Program

11.00  Samling ved minnestedet ved Haugen gård i Rolvsøy (klikk for kart). Orienteringer ved Odd Jan Skriubakken og Knut Paasche.                              

12.00  Inspiria science senter på Grålum (klikk for kart). Servering av kaffe/te og rundstykker

12.20  Velkommen - historielagets leder ønsker velkommen

12.30  Tuneskipet - arkeolog Knut Paasche om skipet og sin forskning

13.30  Vikingtiden i Østfold Kongelige skipsbegravelser - historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar

14.45  Pause anledning til besøk/orientering i Planetariet

15.15  Tuneskipet - Espen Oddhaug vil orientere om sitt prosjekt om å bygge en fullskala kopi av skipet 

15.45  Slutt

Knut Paasche er arkeolog og forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning). Paasche har en doktorgrad med Tuneskipet som sentralt tema.

Per Norseng er historiker, nå forskningsleder ved Norsk Maritimt Museum og han underviser ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Frans-Arne Stylegar er arkeolog, nå areal- og byplanlegger hos Multiconsult. Per Norseng og Frans-Arne Stylegar er medforfattere av Østfolds historie bind 1.

Espen Oddhaug driver nettstedet VIKINGR og ivrer for å bygge en kopi av Tuneskipet, slik Osebergskipet o.a. har fått sine kopier. Oddhaug har bakgrunn i reklamebransjen.

Tuneskipet-prosjekt
previous arrow
next arrow
Tuneskipet-prosjekt: - Espen Odhaug har satt sammen et team som ønsker å bygge en fullt seilbar arkeologisk rekonstruksjon av Tuneskipet med opprinnelig materialvalg, verktøy og byggemetoder. Klikk på bildet for mer informasjon.
Slider
Torsbekken er borte nå
previous arrow
next arrow
Torsbekken i Sarpsborg ligger forlengst i solid dimensjonerte rør, men helt opp i 1920-årene gikk bekken åpen. Veien gikk da i bru over bekken. Ennå finner en gamle mennesker som snakker om «Torsbekkovergangen». Skrevet av Harald Hultegren, utdrag fra boka "Gamle arbeiderboliger i Østfold"
Slider
Tuneskipet
Tuneskipet
previous arrow
next arrow
Slider