Selvplukk

Disse bildene er tatt på Berger i Solli en gang under krigen, trolig 1943-1945 og viser selvplukk av poteter.
Opptakingen skjer med hakker i stedet for hestedrevet potetopptaker.

Vi har blitt fortalt at folk kunne komme på åkeren og forsyne seg med poteter men måtte ha med eget utstyr som grev, hakke og spann eller sekker til å ha potetene i.

Er det noen som kan fortelle oss hvorfor folk selv måtte komme å plukke potetene.Var det noe "den tyske okkupasjonsmakten" hadde bestemt? Eller kanskje fordi hesten(e) eller noe av utstyret de vanligvis brukte var konfiskert?
Kanskje foregikk de samme på andre gårder i distriktet.

Noen som vet eller som kjenner noen som muligens vet? Ta kontakt med fotogruppa.