Bataljen på Hattehytta

Bataljen på Hattehytta søndag 12. mars 1941
Skrevet av Einar Bjørnland. Publisert i TuneRuner 52, våren 2006.

På årsmøtet  i Tune Historielag 14. februar 2006 trollbandt Lars Aker forsamlingen med detaljer  fra den illegale front under okkupasjonen.  Som en av aktorene ved konfrontasjonen på Hattehytta  i Fredrikstadrnarka,  hadde han mangt  å fortelle om hendelsesforløpet:

De eldre i forsamlingen  husker godt det oppstyr saken vakte i de dager.  Mange frydet seg, og de impliserte  på jøssinghold  ble heroisk omtalt. Nettopp i de dager var det et særlig  spent forhold mellom  befolkningen  i distriktet  og hirden.  Like før hadde hirden en stormønstring  på over 700 hirdmedlemmer.   Deres marsjer i gatene, tyskinspirerte   «Heil og Sæl»  og arroganse  skapte atskillig irritasjon.

Da så tre unge rnodige menn jaget hirden på flukt pa Hattehytta,  applauderte  folk  i hele Glommaregionen. De tre unge menn kom levende  fra det.  Straffen hadde nok blitt langt hardere senere under okkupasjonen.  I mars – 41  hadde ennå ikke krigen med Sovjet begynt.  Den ga signal  til total konfrontasjon. De unge menn som ble idømt fengselsstraffer på 1/2 til 1 år var Lars Aker, Sven Cold Hansen og Sigurd Hotvedt.  I den påfølgende rettssak  var flere fra Tune innblandet  bade som vitner og i forhøret umiddelbart  etter episoden.  TR har intervjuet  Gerd Fosseng  for å avsløre nærmere detaljer  om det hele.

TR:  Hvorfor befant du deg i denne heksegryta?
Gerd:  Jeg var jo allerede blitt sammen  med Kjell og min søster Maggi  var forlovet med Finn Olstad.
TR: Og skitur  i marka var vel en befrielse  ide
Gerd: Det krydde  av turgåere  i marka, kanskje  over  100   var samlet rundt Hattehytta.  To hirdgutter  i full uniform  med armbind  og høye luer dukket opp.
TR: Hirdens  ankomst var vel  nærmest en provokasjon?
Gerd: De var i  alle fall ikke  velsett  ute i den frie natur.
Høye rop: «Leve Kongen» runget på fjellknausen.
TR: Og sa barket de sammen?
Gerd: Ja det ble håndgemeng.
Hirden mistet snart lua og kom under i snøføyka.
Så flyktet hirdguttene  til Iivlig  applaus  fra de øvrige turgåere. Det hadde blitt bråslutt  på søndagsstillheten.
TR: Men hirdjakt  kunne vel ikke  foregå ustraffet?
Gerd: Nei neste dag troppet lensmannsbetjent Torleif Braadland  opp på herreds-kassererkontoret hvor jeg jobbet.  Det ble et vanskelig  forhør om hvem som hadde vært mest aggressiv,  men fordi jeg kjente Sigurd godt så kom vel Aker minst heldig ut i min forklaring.
Braadland  dro så til Hauge Bruk hvor Kjell arbeidet.  Kjell kjente Aker, og han gjorde hva han kunne for å uskyldiggjøre ham.
TR: Hva med Finn Olstad?
Gerd: Finn var den heldigste av oss. Han sa til Braadland  at han intet hadde sett, og heller intet hørt! Han drev visstnok  med skibindingene  sine.
I den påfølgende folkedomstol i Oslo måtte vi vitne. Folkedomstolen ble holdt ca. 1  måned  etterpå, Kjell og jeg gjorde som gode jøssinger,  hva vi kunne for de tiltalte. Vår holdning  kom godt frem i store avisoverskrifter de følgende dager i NS avisene. Der ble det forkynt: «Folk i distriktet lider av hukommelsestap».
TR: Dette tapet var vel bare forbigående?
Gerd: Dette intervjuet  er jo bevis på det!