Ulltveitstenen

I borggården på Tingvollheimen finnes en vakker fontene med et vannspeil. Midt ute i vannet står en skulptur formet som et stort stenegg, med ristninger.
Skrevet av Tove Ultveit Hagen/Rebekka Magnus.Publisert i TuneRuner 66, sommeren 2013.

Det var kunstneren Einar Dale som fant og dekorerte granittstenen som har prydet borggården på Tuneheimen siden 1972. 
- Stenen ble funnet ved Store Trollfoss i Egdelva, som ligger innunder gården Ulltveit i Gjerstad, som min grandonkel Borgar
Ulltveit-Moe eier, forteller Tove Ultveit Haugen. Det er ikke kunstneren som har formet stenen, men naturen selv. Stenen har fått slipt til sin eggeform i løpet av istiden, i en jettegryte.

overleveringen-av-ulltveitstenen_foto_ingridaune_sa
Fra overleveringen av eggstenboka til Tingvollheimen. Lokalhistoriker Olav Ulltveit-Moe, sammen med elevrepresentant Beate Indahl (til høyre) og lærer Tove Ultveit Haugen.
Foto: Ingrid Aune, arkiv SA.

Det var ekteparet Martha og John Karlsen som tidlig på 1970-tallet donerte midler til Ulltveitstenen utsmykning av Tingvollheimen, og Einar Dale fikk altså oppdraget med å utforme fontenen.
Med grunneiers tillatelse ble den nesten to tonn tunge stenen, med en diameter på 120 cm, vinsjet opp av elven og transportert hjem til kunstneren. Her ble ristningene på stenen så utført. 

Kunstner Einar Dale lagde ristningene – naturen hadde selv ordnet den perfekte formen på stenen.Foto: privat
Kunstner Einar Dale lagde ristningene – naturen hadde selv ordnet den perfekte formen på stenen.
Foto: privat

- Det er en av de største og mest perfekte formede steiner som er funnet i Norge. Den er nær sagt en geologisk sensasjon, sa lokalhistoriker Olav Ulltveit-Moe til  Sarpsborg Arbeiderblad i 2003, da Tove Ultveit Haugen som den gang var lærer for en syvendeklasse fra Hannestad, sammen med klassen overleverte et prosjekt om steinen til Tingvollheimen. 

Elevene hadde brukt mye tid på å lære om stenen, blant annet visste de hvordan den var blitt formet, og de hadde tydet runene som var risset inn. De både tegnet, skrev og samlet alt arbeidet i en eggformet bok, som de ga til Tingvollheimen.

- Dessverre er det ingen som vet hvor denne boken befinner seg i dag, sier Tove, og håper med det at noen av TuneRuners lesere kanskje kan hjelpe til med å spore den opp?