Tunesangen

 

Tunesangen

Tekst: Einar Nyheim. Mel: Millom bakkar og berg

Der hvor engene blomstrer og dufter
langsmed Glomma, ved skogstille vann,
bygde far min på eldgamle tufter
i den vakreste bygd i vårt land.

Der hvor jegeren streifet i skogen
med sin steinøks i dyrenes spor,
strever bonden i dag bakom plogen,
snur og dyrker den fruktbare jord.

Her drog mennene samlet til Tinget
for å vinne sin rett, holde råd,
og i dag fra Greåker til Minge
øves arbeidets skapende dåd.

Hør – det larmer fra tunge maskiner,
remmene surrer, og stemplene slår.
Blanke sagblad i stokkene hviner
rundt i skogen fra høst og vår.

Og vi elsker vår heim med de lune
lave åser og blinkende vann,
med de bølgende sletter, for Tune
er den vakreste bygd i vårt land.

Foto: Erling Bakken