Sparta Amfi

I vårt medlemsblad vil det komme en artikkel om Sparta Amfi. Det er Erling Bakken som har skrevet artikkelen. Erling er ofte å se på Sparta-kampene og har mye informasjon om både ishockeyklubben og amfien.

Hvis du er medlem av Tune Historielag har du noe å glede deg til. Hvis du ikke er medlem, så er du hjertelig velkommen til å melde deg inn.

 

Sparta Amfi 1964Karl Ruuds snekkerfabrikk, Sparta Amfi står her i dagSparta Amfi 2017