Skøiteløb paa Tunevandet

Skrevet av: Per E. Lundh. Publisert i TuneRuner 50, våren 2005.

Annonse i Glommen mandag 29. januar 1906:
Skøiteløb paa Tunevandet Søndag den 4. februar kl.1
1st.kl. (Deltagere over 18 aar) lOOOm og 2500 m Kontingent kr. 1
2den kl. {Deltagere under 18 aar) 500m og 1500m Kontingent 50 øre
Deltagere melder seg hos Ole Iversen junior, Adr. Lilletorvet, Sarpsborg inden
1ste februar. Kontingenten for deltagelse erlægges ved fremmødet på isen.
Billetter med program av 0.25 faaes paa banen.
Glommen mandag 5. februar 1906 referat:

Skøiteløbet.

Denne interessante sport og det straalende veir igaar hadde lokket frem en stor mængde tilskuere, som med spændt opmerksomhed fulgte de forskjellige løb. Det var noget af nyhedens interesse saavel over løberne som publikum. Vi fæster oss især over den tilfredshed som ofte lod sig høre, over, at vi endelig var kommet saa langt paa idrættens omraade, at et slikt kapløb kunne holdes. Med hensyn til løberne, maa der lades dem den ros, at de gikk til kampen med lyst. Og når vi ser paa de opnaaede resultater og samtidig erindrer, hvor vanskelig det har været for dem at træne ordentlig, maa det siges, at de fleste af dem gjorde sine sager meget tifredsstillende.

Samtidig som der opnaaedes meget respektable tider, var det ogsaa en fornøielse at se flere lægge for dagen et smukt løb. Vi nævner de to herrer fra Kalnæs samt brødrene Iversen.

Isen var haard og let at løbe paa. Der blæste lidt, men heldigvis var banen lagt saaledes, at vinden falt ind fra siden.

Sportens varme ven og velynder, Hr. Byfogd Falck – Ytter, havde vist skøiteløbet den oppmerksomhed at skjænke tvende ekstrapremier, ligesom Guldsmed Borgen havde opstillet en saadan.

Publikums holdning var mønsterværdig. Naar den aabne bane var saa let tilgjængelig fra alle kanter, maa det beundres, at det gikk saa let at faa entreen indkrævet. Det viste seg heldigvis, at det var ikke saa mange, som undlod at betale det lave adgangsbeløb. Vi gratulerer de samvirkende idrætsforeninger med det heldig afholdte skøiteløb og skulde dertil knytte ønsket om afholdelsen af et lignende løb for yngre klasser, forudsat at det ikke blev forbundet med for store utgifter.

Præmielisten for skøiteløbet paa Tunevandet igaar:

1ste klasse. Deltagere over 18 aar. Tiden i sek. For lOOOm og 2500m.

1ste pr. I. Bjerke, Kalnæs, stor sølvmedalje. 1,59 2/5 – 5,19 4/5.

2den pr. Gartner Christensen, Kalnæs. Liden sølvmedalje 2,07 4/5 – 5,40 1/5.

3dje.pr. O. Iversen jun. Sarpsborg. Broncemedalje 2,07 – 5,44 3/5.

Ekstrapræmie, opstillet af Guldsmed Borgen, tilfaldt Viggo Iversen Sarpsborg.

Ekstrapræmie, opstillet af Byfogd Falck -Ytter, tilfaldt G. Stang Sarpsborg.

2den klasse. Deltagere under 18 aar.

500m. og 1500m.

1ste pr. L. Hansen, liden sølvmedalje. 59 – 3,15 2/5

2den pr. O. Iversen jun. Sarpsborg 64-3,19 1/5

Ekstraordinært løb 5000m. Fritfor alle. Iste pr. I. Bjerke, Kalnæs 10,55 3/5. 2den pr. O. Iversen jun. 11,44 2/5.

Ekstrapræmie, opstillet af Falck – Ytter, tilfaldt Gartner I. Christensen, Kalnæs.