Øvre Tune Avholdslag

75 – års jubileum i Øvre Tune Avholdslag
Ordf. Karlsen understreket den gode ånd og tone i dette bygdelag. Mange gaver og blomster overrakt.

Dette var overskriften i en reportasje i Sarpsborg Arbeiderblad skrevet 22. oktober 1963 som Johny Johansen lurte på kunne være av interesse for TuneRuner. Det er ikke noe å lure på, Johny. Dette er historie som er vel verdt å ta vare på og dele med andre.  Øvre Tune Avholdslag er for lengst gått over i historien, men her er artikkelen som forteller om et svært aktivt avholdslag i øvre Tune.
Skrevet av Odd Haugli. Publisert i TuneRuner 60, våren 2010.

OvreTuneAvholdslag2d7c
Bildene viser fra venstre Finstad fra Øvre Tune, som har fått Klostermedaljen. Til høyre er lagets formann, Aslaug Utne Johansen, flankert av ordfører Karl H. Karlsen og landsstyrets formann, Stein Fossgard. Foto: Ukjent

Øvre Tune Avholdslag kunne lørdag feire sitt 75 års jubileum med fest i sitt lokale Fjellheim, og da lagets formann, fru Aslaug Utne Johansen, åpnet festen og ønsket vel møtt, var salen fullsatt, og foruten lagets egne medlemmer var det gjester fra Tistedalen, Lisleby, Varteig, Rygge, Torp og Sarpsborg til stede. Som spesielt innbudte gjester så man landsstyrets formann, Stein Fossgard, ordfører Karl H. Karlsen og frue, lensmann Strømsæther og frue, sogneprest Seim, og videre var alle fylkets Klostermedaljører til stede.Frk. Farristveit leste festprologen, og det var sang av fruene Røed og Bergby Iversen akkompagnert på piano av frk. Valborg Jensen.

Det var videre en fyldig og god 75 års beretning som ble lest av frk. Farris—tveit som tok sitt utgangspunkt i stiftelsen i 1888, og det var daværende lens-mann Larsen fra Varteig som tok initiativet til dannelsen av Øvre Tune Avholdslag. Beretningen bar bud om skiftende forhold gjennom disse 75 årene, med vekslende medlemstall med medgang og motbør, men med medlemmer som ikke ga opp, de var trofaste mot den saken de gikk inn for: Det ble dannet syforening og startet barnelag, og de er begge den dag i dag i full virksomhet.

Festtalen ble holdt av landsstyrets formann, Stein Fossgard, som også brakte fram hilsen og takk til Øvre Tune Avholdslag fra DNTs landsstyre for det Øvre Tune hadde betydd for avholdssaken her i kommunen og fylket for øvrig og nevnte de menn og kvinner som hadde utgått fra dette laget, spesielt Arne Braadland og Kristian Røed.

Bevertningen bestod av nydelige smørbrød, kaker og kaffe. Det var hilsningstaler, blomster og gaver, og ordfører Karlsen var først i ilden og hilste fra Tune kommune og takket Øvre Tune for det arbeidet de hadde utført og håpet at de også i fremtiden ville drive sitt arbeide aktivt og målbevist for å for å hjelpe sine medmennesker. Det er noe eget ved Øvre Tune, sa Karlsen, når vi kommer hit til dette lokalet, så blir vi møtt med en egen tone og varme, det er en hjertevarme som slår imot en, og det er det som preger folket i denne delen av bygda vår, og som et synlig bevis på kommunens takknemlighet for Øvre Tune – arbeidet overrakte han lagets formann en stor blomsterkurv.

Fjellheim ved Kolstad
Lokalet Fjellheim ligger vakkert til på Kolstads grunn, på kollen sør for gården.
Foto: Odd Haugli

Likeledes var det fire gutter fra barnelaget som var framme og overrakte en gave fra barnelaget. Fylkesformannen, Thomas Ludvigsen, hilste med blomster fra Austfold Fylke av DNT.

Likeledes var det hilsener med blomster fra Torp, Tistedalen, Lisleby og Varteig Avholdslag.

Øvre Tune Syforening overrakte en pengegave til laget, og det var hilsningstale fra Hans Øiestad, tidligere bestyrer ved Kolstad.  Arne Berg overrakte gaver og blomster til Maja og Einar Maugesten, kasserer gjennom 35 år, til Anna Agnalt, medlem i 52 år og pedell ved lokalet, til Inga Finstad som startet syforeningen, og det var blomster til Elice Røed som var f

orhindret fra å være til stede på grunn av sykdom.

Fru Aslaug Utne Johansen takket for blomster og gaver og gode ord som var blitt laget til del, og sogneprest Seim avsluttet festen som i alle deler var vellykket og hyggelig og som laget skal ha all ære av.

Styret i jubileumsåret består av disse: Aslaug Utne Johansen, Evelyn Utne, Arne Berg og Einar Maugesten.