Kinoballade på Greåker

Tune   kommunestyre, herredstyret som det het  før i   tiden, har  debattert så mangt,   også spørsmål om kinodrift, kommunal   kinodrift.     
Publisert i TuneRuner 16, mai, 1988.

Greåker Kino
Greåker kino fotografert i 1975. Foto: ukjent.

I  1920 ble  det besluttet å bygge kino på Greåker.   I 1923  ble den  åpnet.     Nå  hadde  det jo vært   kino  på  Greåker før, i Folkers Hus. Og under en  av debattene  ble  det sagt  endel også om filmene som ble vist, kvaliteten  av dem.   Østfold,   eller Smaalenene   om man vil,  hadde minst en vittighetsavis  på den tiden,   «Smaalensgauken».    Den trykket   en skjemte-vise om  kinodebatten.    Under årsmøtet i Tune historielag  fortalte  Einar Bjørnland om debatten og siterte litt  fra visa. Han har fatt  den  av Ole E.  Lund som på spørsmål kan opplyse at  forfatteren  «Sofus» var identisk  med  Sarpens  redaktør   på  den tiden.   Nils   E. Funnemark.  Han var medarheider i «Smaalensgauken».

 Greaaker det skal en kino faa, sa’n
kommunal, det er jo kursen naa, sa’n
Og hr Sven J Dalen
han holdt aapningstalen,
bygde slotter op i lufta blaa, sa’n!
Uten mas, sa’n,
kunde ta’s, sa’n
ind en halv miljon, det var’nte fjas, sa’n

P.A. Næss han dingla ogsaa me’, sa’n
men han trudde ente stort paa det, sa’n
atte den kommune
vi naa har i Tune,
fekk no mjelkeku slik her paa ste’, sa’n
Vi sku før, sa’n
og saa mjelk’en privat arrangør, sa’n

Moeskau, se han  var  rekti  kjæk,  sa’n
I  hans  ungdom   var det  dans  og drekk,   sa’n
og han  vilde   si no ‘n
pene  ord  om  kinon:
Fekk  vi den, ble dans og kortspell  vekk, sa’n
Moeskau, sa’n var’nte snau, sa’n:
kino’n   høina  folkekultur’n   au,  sa’n

Ryen  i opposition   var sterk, sa’n
Kino  det  var  fandens eget verk, sa’n
man  saa telme’   nakne
kvindfolk   titt  paa  lakne·.
Nei, det var no rekti  realt  hærk, sa’n
Den  var  fæl,  sa’n
skjønt’n aldri hadde vært der  sjø’I, sa’n.

Rabakken han hadde vært der hans, sa’n
men  han  hadde aldri  lært  no a’n, sa’n   –
Om  han  lært’   elle’s
derom intet meldes –
«uten ansvar», det var hans program, sa’n
Ordet «gal», sa’n
og «skandal», sa’n
rimer ofte på kommunal, sa’n

Men med fjorten i mot åtte ble, sa’n
vi velsigna med det på vårt ste’, sa’n
Gutta ropte hurra
fir av disse tura
ner te Freksta ble vi ofte kje’, sa’n
Vi faar tru, sa’n,
jeg og du sa’n
at’n Næss lell faar e’ mjælkeku, sa’n

Sofus.

Sarpsborg Musikkforening i Greåker kino i 1955.
Sarpsborg Musikkforening spiller i Greåker kino i 1955. Foto: Ukjent.