Ikke så enkelt

Det var ikke så enkelt i 1922 som i dag om noen kunne tenke seg en tur til det store og fremmede utland, nemlig Sverige og nærmere bestemt til Strømstad.
Skrevet av Leif Egerdal. Publisert i TuneRuner 16, mai 1988.

Fotballag fra Alvim i 1922
Bildet viser til fotballag fra Alvim i 1922. Vi har dessverre ikke bilder av Tune IL’s fotballag før krigen.
Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling.

For 66 år siden måtte nemlig alle som drømte om en slik tur, søke politimesteren i Sarpsborg og løyve til å dra. En slik tillatelse fra politimesterens side ble bare gitt på bestemte vilkår.

En gruppe unge menn fra det som den gangen het Tune idrettsforening ville gjerne ta en tur til Strømstad og spille fotballkamp mot idrettsklubben der i byen. Datoen var 17. sept. 1922.

 

Håkon Johansen har funnet et par dokumenter etter sin avdøde svigerfar (Karl Pettersen) som viser hvor høytidelig en
slik reise var den gangen. Dokumentene inneholder bl.a. et brev fra politimesteren i Sarpsborg (Kristen Urdal) med følgende tekst:

«Fortegnelse over fotballspillere der akter at reise til Strømstad søndag 17. sept. i anledning fotballkamp hos Strømstad Idrætsklub.

 1. fabrikm.  Oscar  Olstad,  Yven i Tune,  født  22. juni 1887
 2. maskinf.  Karl Pettersen,  Yven i Tune, født 12. apr.  1892
 3. sagarb.  Kristian  Helgesen,  Yven i Tune,  født  19. febr.  1905
 4. fabr. Thorolf Andreassen,  Yven i Tune,  født  9. juli 1898
 5. maskinist John  Karlsen,  Yven i Tune,  født 25. oktober.   1897
 6.  ing. Einar  Christiansen,  Yven i  Tune, født 29. april 1898
 7. kapt. Asbjern Christiansen, Yven i Tune, født 20 decemb. 1902
 8.  stud.j. Ragnvald Stremsather, Yven i Tune, født 8. juli 1900
 9. snekk.  Haakon  Karlsen, Yven i Tune,  født  14. mars 1901
 10. fabr.  Louis Larsen,  Yven i Tune,  født  13. jan.  1902
 11. fabr.  Olaf Olsen,  Yven i Tune,  født  10. apr.  1900
 12. fabr.  Kristian  Andreassen,  Yven i Tune,  født  7. decmb.  1900
 13. fabr. Olaf Larsen,  Yven i Tune,  født 8. mars 1901
 14. fabr. Mikal Dahl,  Yven i Tune,  født 26. decmb. 1897
 15. chaufer  Ivar Iversen, Yven i Tune,  født 3. mai 1887
 16. snekk.  Trygve Karlsen, Yven i Tune,  født  13. apr. 1895


De paa foranstaande fortegnelse opførte 16 personer akter aa å foreta en tur til Strømstad, Sverige, søndag 17. september d.aa.     Med å tilbakereise samme dag. Troppens leder er Karl Edvin Pettersen, som er ansvarlig for at alle deltagere kommer tilbake til Norge samme dag.

Anbefales til alle hvem de reisende maate å henvende sig med tjenestelig anmodning om aa la dem frit og uhindret passere.
Sarpsborg politikammer den 16. september 1922.»

For å kunne oppnå en så enestående tillatelse måtte, så vidt vi forstår, søkerne dokumenterer sitt ærende i Sverige. Et slikt bevis hadde Karl Pettersen i lomma da han gikk til politimesteren. Beviser ser slik ut:

«Strømstad den 6. sept. 1922.
Tune Idrettsförening Greåker, Norge.
Med anledning  av edert ärade av 29. – 8. –  22. får vi medela  att vi äro villiga spela en vänskapsmatch  med eder den 17. sept.  Som Strømstads  Idrettsklubb bildades  den  16. juni  detta  år äro  vi langt  ifrån  några  mästara  på fotbolls sportens  område,   Men i  så fall ni viii spela  en  match  mot  oss  17-9. äro  ni hjärtligt  välkomna.  I så fall kanske  ni vil vara vänliga och sända medelande vilken tid som bäst passar eder at spela
matchen ifråga samt hur stort resoersättning ni begär.
Varo tacksom för svar pr. omgående.
Med Idrettslig hälsing
Strømsdats Idrettsklubb
Einar  Jonasson
sekr.
P.S. Får inte forglømma att medela att vi inte äro anslutna  til Svenska Fotbollsforbundet.»

Historien  sier ikke noe om hvordan den fotballkampen  forløp og hva resultatet  ble, men ett er sikkert.  Den gode Karl Pettersen  sørget nok for å få hele  gjengen  tilbake  til Norge  i   god behold.