Hoppbakken i Nesdalen

I løpet av vinteren (2005) har det vært skrevet en del i lokalavisen SA om hoppbakker rundt om i distriktet vårt. Det har også vært skrevet litt om hoppbakken i Nesdalen på Hafslundsøya, men som nå er borte for alltid. Kan vi si at urbaniseringen har krevd sitt?
Skrevet av Knut Fjellberg. Publisert i TuneRuner 50, våren 2005.

Jeg vokste opp i nærheten av hoppbakken på Øya. Jeg kan huske at hoppbakken ble et slags samlingssted for oss gutter, selv om bare få av oss torde sette utfor. Hoppveien var i sin tid bare en slags sti som førte ned i dalen. Det var reist et stillas på en lav kolle, og ovarennet ga fin fart utfor. Hoppet var stort, og jeg syntes det var ruvende og spennende – nesten skremmende. Jeg kan ennå i dag ikke begripe hvordan jeg kunne sette utfor bakken den ene gangen jeg dristet meg til å prøve.

Det ble arrangert skirenn noen søndager, og det ble de voksne guttene som deltok. Utdeling av premier var det ikke mye av, men det å hoppe langt ned i bakken ga ære og prestisje. Jeg kan ikke huske at hoppene ble målt i meter hver gang, men kvister ble satt opp i unnarennet etter hvert som hoppene ble lengre og lengre. Hoppski med 3 render var i skuddet. For å oppnå god gli ble skiene smurt med tørka parafin eller voks. Stor anerkjennelse fikk den hopperen som tok «Kongsbergknekken». Guttenes forbilde den gang var brødrene Ruud fra Kongsberg med Birger Ruud i spissen og en hopper ved navn Reidar Andersen.

Så hendte det en dag at vi begynte å provosere Hans, som var en del eldre enn oss. Vi mente han ikke torde hoppe i bakken fordi han var redd. Da sa Hans: «Jeg skal vise dere at jeg tør!»

Dermed gikk han opp for å hoppe og klatret opp på det vaklende stillaset med skiene på nakken. Det ble ropt at alt var klart, men i det Hans satte utfor, hektet bindingen seg fast i en grankvist på stillaset. Det buttet i mot, og Hans stupte utfor. Han ble hengende å dingle med hodet ned og beina opp. Da bindingen ble løsnet, havnet han i snøhaugen under stillaset

Guttene i unnarennet stod og ventet og sendte spente blikk oppover i bakken.
«Kommer`n ente æ?»
Da hørtes en røst ovenfra: «Nei, han har dotti ned!»

Red. anm: Bildet for denne artikkelen er av Hæljebakken. Dessverre har det ikke lykkes å finne bilder av hoppbakken i Nesdalen.