Greåker musikkorps

Det hadde vært gjort mange forsøk på å starte musikkorps på Greåker, men det ville ikke riktig lykkes før det i 1908 ble kalt sammen til et møte, og Hans Nilsen og Ole Gunneriussen ble overlatt å arbeide videre med saken.

Det ble sendt søknad til Greåker Cellulose ASS om et lån på kr. 700,— til kjøp av instrumenter. De prøvde også å få G. Fosdahl, Fredrikstad, til å lede korpset. Korpset ble konstituert 9. desember s. å„ med 13 medlemmer. Disse var: Hans Nilsen, Ole Gunneriussen, Jørgen Krogstad, Mandus Johansen, Johan Gunneriussen, Hans Spydevold, Kristian Skauge, Hans Karlsen, Kristian Simensen, Knut Bråten, Hans Ottersen, Nikolay Berntsen og Alfred Vestberg. Korpset fikk navnet: Greåker Cellulosearbeideres Musikkforening.

Den 1. mai 1909 spilte korpset for første gang, og i 1911 holdt korpset sin første konsert. I 1919 ble Opstad Musikkforening tilsluttet korpset, og navnet ble endret til Greåker Musikkorps.

Korpsets første formann var: Hans Nilsen, og i styret ellers: Alfred Vestberg og Jørgen Krogstad. De første prøvene ble holdt i fabrikkens spiselokaler. Nå har korpset sine øvelser i Folkets Hus.

Første rekke fra venstre: Johs. Gondrosen, Hans Otto Solli, Alf Hansen, Einar Johnsen, R. Fosdahl dirigent, Hans Nilsen, Håkon Hansen, Einar Øyfoss, Nils Hansen.
Annen rekke fra venstre: Romberg-Andersen, Ingar Johansen, Jens Hansen, Jan Leret, Trond Kristiansen, Rolf Nilsen, Olav Markussen, Petter Pettersen, Bjarne Nilsen.
Tredje rekke fra venstre: Kristian Vestby, Sverre Svensen, Sten Hauge, Arne Amundsen, Erik Hexeberg, Hans Johansen, Bjarne Antonsen, Gunnar Pettersen, Torleif Olsen.
Fotograf ukjent.

G. Fosdahl, Josefsen, Ernst Jakobsen, Holger Arvesen, Hans Bye og Reidar Fosdahl (nåværende) har vært dirigenter for korpset, og formenn har vært: Hans Nilsen, Mardus Johansen, Hans Ottersen, Kåre Markussen, Isak Johnsen, Petter Pettersen, Gunnar Andersen, Einar Johnsen, Olaf Markussen, Johnny Normann og Arne Amundsen.

Fra starten av har arbeidet i korpset stadig gått framover, og folk på Greåker har sluttet godt opp om korpset. Etter krigen er det skaffet til veie mange nye instrumenter, og korpset har fått sine uniformer: Mellomblå jakker, sorte og hvite luer, gulhvite benklær og grå og sorte slips.

Nåværende styre er:
Formann Ø. Romberg Andersen, Petter Pettersen, Ingar Johansen, Johs. Gonradsen og Jens Hansen.

Korpset har nå 27 aktive og 2 æresmedlemmer —Hans Nilsen (som var med til 1953) og Einar Johnsen (som ennå, etter 38 års medlemsskap, spiller med i korpset).

Kilde: MUSIKK-KORPSENE I NORGE, SCALA FORLAG – OSLO 1956