Da Arnardo holdt gatesirkus

På årsmøtet i  Tune lærerlag den 6. mai d.a.  holdt hører Rolf Midtvage et kåseri om skolen i Tune for 25 år siden.  Midtvage begynte som ung lærer  ved Hannestad gamle skole i 1961. Skolebygningen var allerede den gangen temmelig antikvarisk. Det fantes f.eks.  ikke noe velferds- eller lærerrom. Ventilasjonen var også elendig, og hvis noen glemte å lufte ut etter en time, var det som en kunne skjære lufta, sa Midtvage.
Skrevet av Leif Egerdal. Publisert i TuneRuner 12, september 1986.

Arnardo
Arne Arnardo i 1950.
Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling

Et spesielt innslag i  skolens hverdag på gamle Hannestad skole var besøket av sirkusdirektør Amardo.

Årvisst laget han et lite gatesirkus for elevene. Det hang slik sammen at Arnardo hadde en søster som  bodde  vis-a-vis  Hannestad  gamle skole.

På gjennomreise stopper han alltid for å besøke henne.  Bilen han  allerede den gangen kjørte i, var av edleste merke. Det var en bil som tiltrakk elevenes oppmerksomhet som en magnet suger til seg jernspon.

Arnardo kom alltid ut og hilste på den unge garde som hang over skolegjerdet,  og  da  fant  han  alltid på noen fiksfakserier, enkle tryllekunster som var nok til å få store og små elever til å måpe av beundring.

Skoleårets store begivenheter var med andre ord Arnardos gatesirkus, eller «one-man-show» i Greåkerveien. Og  når det  hendte,  sa lærer Midtvage, var det sannelig ikke enkelt for de fire strevsomme og pliktoppfyllende lærerne ved Hannestad gamle skole å få elevene inn i  skolen til en ny time.