Stenhuggerstuer i Greåkerfjellet

Trolig en gang i 1880-årene ble det satt i gang stenindustri i Greåkerfjellet. Den finkornede, blåaktige granitten der regnes med blant de fineste i Østfold. Schwartz & Brun het firmaet som startet opp. J. C. Juel overtok så og drev i noen år inntil C. A. Forsberg overtok i 1893.
Dette firmaet hadde virksomhet i Greåkerfjellet i større eller mindre grad i over 80 år.

Skrevet av Harald Hultegren, utdrag fra boka "Gamle arbeiderboliger i Østfold"

 

Men om det nå er tyst i Greåkerfjellet, så har stenindustrien satt større spor etter seg enn nesten hvilken som helst annen industri. Det er tatt ut hundretusener på hundretusener av kbm med sten fra fjellet. To brudd er det, hovedbruddet som i dag kalles «Hola» og Dalabruddet.

Etter at driften kom i gang, varte det selvsagt ikke lenge før de første stenhoggerstuene kom.

Det var få hus i Greåkerfjellet før 1880-årene.

I dag finnes det 5-6 igjen av disse første stuene. Disse boligene ble bygd på det tradisjonelle viset med stue, kjøkken og kammers, senere har noen fått tilbygg.

De gamle stuene som fortsatt står holdes i god stand og det er vel håp om at de får fortsette sin eksistens.

Etter århundreskiftet økte boligbyggingen i Greåkerfjellet. Det er jo forståelig på bakgrunn av at Forsberg Stenindustri hadde opp til 70 mann i virksomhet på stedet. Dessuten vokste industrien nærmere elva kraftig på denne tiden.

De nye boligene som kom hører imidlertid til en ny generasjon. Husene er både større og de er gjerne på 1 ½-etasje. Skytebas Pettersen også kalt «Fes-Pelle» var en av dem som bygde i den tiden. Han både bygde hus og ryddet jord rundt huset som ligger ved veien opp til Greåker kirke.

Av de gamle stuene ligger det bare to igjen i fjellskråningen mot Greåkerdalen. Det ene er Grålumveien 36, tett ved Grålumveien. Nordahlstua het dette huset i dagligtalen godt ut på 1900-tallet. Gamle folk bruker ennå dette navnet.

Lenger oppe i skråningen ligger stua hvor Lauritz og hans sann Ole Lande bodde. På Tindlundsiden av Greåkerfjellet, i Gamle Tindlundv. 6 bodde broren til Lauritz. Han het også Ole og hadde to sønner. Alle disse var stenhoggere.

Et stykke opp fra Grålumveien ligger stua hvor stenhoggerne Lauritz og Ole Lande bodde.
Tegner: Terje Tjærnås.

 

Gamle Tindlundv. 6 er trolig bygd før stenhoggertiden. I hvert fall er tomta fradelt i 1854. Det gir grunn til å tro at huset kan vare ca. 130 år gammelt.

Huset ble opprinnelig ført opp i tømmer, men senere er det i inngangspartiet kommet et tilbygg hvor det er nyttet knubb. Huset hadde et skjul der knubbtilbygget kom.

Gamle Tindlundvei 6 er trolig ca. 130 år gammelt. Huset ble bygd i tømmer, men påbygd da knubb var en vanligere byggemetode i arbeiderstrøkene.
Tegner: Terje Tjærnås.

 

Bryggerhus med stor bakerovn hørte også med til Gamle Tindlundvei 6, men det er borte nå. I stedet kom et nytt hovedhus på eiendommen.

Et sprengingsuhell i fjellet kunne ha fått farlige følger for beboerne i Gamle Tindlundvei 6. En stor stenblokk ble slengt avgårde og gikk tvers gjennom taket og gulvet og endte i den vesle kjelleren. Underveis passerte stenen tett inntil en seng hvor en av husets beboere lå svk.

Stenen var så stor at den måtte deles for å få den ut av kjelleren.

Litt lenger nord ligger det et par småstuer til. Den ene ble bygd av Edvin Nilsen for ca. 100 år siden. Både hans sønn og sønnesønn har stått på lønningslistene til Forsberg Stenindustri.

Stor tomt sikret Edvin Nilsen seg. Det er etter hvert blitt fradelt flere tomter. Nytt hus er det også kommet like ved den gamle stenhoggerboligen, men det er bygd slik at det gamle huset skal bli stående.

I 1975 opphørte driften i Greåkerfjellet.

Kilde: "Gamle arbeiderboliger i Østfold" av Harald Hultengren, 1984.