Poststedet Sannesund

Året  er 1885, og vi har kommet til opprettelsen av Sannesund Poståpneri,

Den  1/7-1885 ble Sannesund poståpneriet opprettet på Sannesund Jernbanestasjon på strekningen  mellom  Sarpsborg og daværende Greaaker.

Skrevet av Kjetil Barfelt. Publisert i TuneRuner 42, våren 2001.

Driften  av Sannesund  Poståpneri ble fra første dag besørget av en annen statlig etat, NSB. Stasjonsmester Christian Nicolai Eriksen ble den første poståpner på Sannesund.
I kronologisk rekkefølge:
1/7-1885 – Stasjonsmester Christian Nicolai Eriksen
20/5-1904 – Stasjonsmester Joh. N. Wiiger
6/3-1912   –  Stasjonsmester H. Bjørnstad
1/5-1912    – Stasjonsmester O. A. Thorsen
1/9-1919     –  Frk. Klara Johanne  Michelsen

Sannsynligvis var tidene i kongeriket blitt bedre siden Greåker poståpneris opprettelse 10 år tidligere, for Sannesund poståpneri
fikk allerede ved åpningen utlevert et to-rings poststempel.

Allerede  fra ca  1895   ble  poståpneriet  benevnt  Sandesund,   uten at den endrede skrivemåten  medførte at man fikk nytt poststempel.

I enkelte  perioder  på første  halvdel  av 1900-tallet  eksisterte  det  en redusert  portotakst  for det som ble  kalt  bygdebrev.
I praksis  fungerte  det på en slik måte  at brev som skulle  leveres  ut ved samme  poståpneri   som det var blitt  levert  inn, fikk en redusert  porto  på 2 øre, mot  normalt  5 øre.

Sandesund stasjon og melkefabrikken i 1910. Foto: Nils Tomte

 

Man brukte på den tiden ikke rekommandert-etiketter, men man hadde et eget stempel til rekommanderte brev.

I perioden  fra  1/7-1885  til  1/9-1919  var det stasjonsmesteren som også  var poståpner,  og poståpneriet lå troligvis i stasjonsbygningen.

Sannesund poståpneriet var nok ikke av de største, og fikk i tillegg fra den  1/7- 1914 hard «konkurranse» av det nyopprettede underpostkontor Sarpsborg S. som lå nede i Sandesund.

Dette medførte at «markedet» for Sandesund poståpneri nok ble vesentlig redusert. Disse to poststedene må likevel ha eksistert «side om side»  i mer enn 10 år, frem til Sandesund  poståpneris  nedleggelse  den 30/9-1924.
Nedleggelsen av Sandesund  Poståpneri betydde likevel ikke det endelige  farvel til Sandesund  som poststedsnavn, selv om det skulle ta nesten  50 år før det igjen kom i bruk. Siden vi  i denne  artikkelserien holder oss til Tunes poststeder skal jeg ikke  dvele for lenge  ved underpostkontoret   Sarpsborg  S. men  bare kort nevne at Postverket den 1/3-1974 endret navnet på Sarpsborg  S.  til  Sandesund,  slik  at det igjen  eksisterte et poststed med navnet Sandesund.