Landeberget og Tjernshaugen

Ved foten av Landeberget i Sarpsborg ligger det en liten husklynge som har Borg Bryggerier og senere også Asbjørnsen-saga som næringsgrunnlag. På Tunesiden av disse bedriftene, på Tjenshaugen, ligger det også en rekke gamle hus hvor arbeiderne ved disse to bedriftene bodde. Tjernet som ga dette stedet navn er grodd igjen i våre dager.

Skrevet av Harald Hultegren, utdrag fra boka "Gamle arbeiderboliger i Østfold"

Tjenshaugen var i sin tid en liten forstad til Sarpsborg med bl.a. egen forretning. Dette strøket har fortsatt mye av sitt gamle preg, både fordi veien er smal og har små muligheter til utvidelse, og fordi noen av husene ennå har mye av sitt opprinnelige utseende.

De eldste av husene ble trolig bygd ca. 1855 samtidig med at bryggeriet ble til. «Lande Gaard og Bryggeri» som interesseselskapet het, bygde noen av de boligene som de ansatte bodde i, men saga som startet opp i 1878 fulgte ikke den politikken.

Ansatte ved begge disse bedriftene bygde seg egne hus i området. Noen av disse husene er revet, men de aller fleste finnes om enn til dels i endret utseende.

De eldste arbeiderboligene ligger i Bryggeriveien – Grenseveien (revet i 1983) og Tjenshaugveien med den typiske utforming med stue, kjøkken og kammers.

 

Dette vesle huset ved grensen mellom Tune og Sarpsborg, Grenseveien 4, skal være det første som ble bygd på Kjenshaugen.
Tegner: Terje Tjærnås.

Det er ikke lenger siden husene hadde bakerovn enn at det huskes av den noe eldre garde. Det er heller ikke glemt at de bryggeriansatte fikk laget bakstefjøler på bryggeriets snekkerverksted.

Pottemakeriet ble et av de gamle husene ved Landeberget kalt. Det bodde folk i dette huset, men de nyttet et av rommene til pottemakeri.

Tvers overfor den tidligere hovedporten til bryggeriet lå Kurlandplassen. En gammel husmannsplass som trolig var eldre enn bryggeriet. Den forsvant da boligbyggingen begynte på Kurland, men den var i mange år bolig for bryggeriansatte.

Stua ved Fiskedammene, hvor en fortsatt kan se tuftene etter huset og ruinene etter potetkjelleren, hørte også til bryggeriselskapet og ga boligrom for ansatte der.

Strevsomme mennesker var det som bodde i dette strøket. Det fortelles ennå om Jossa Eriksen som i mange år bodde i Tjenshaugvn. 22, at hun og to kvinner til vasket 200 000 flasker i året. Hjelpemidlene var hagl, sand og flaskekost. Flaskene ble før vasking lagt i bløt i et stort kar. Mye forteller det også om utviklingen at det antallet flasker som tre kvinner vasket pr. år i dag tilsvarer dagsproduksjonen ved Borg Bryggerier. Vasking av flaskene er det i dag selvsagt maskiner som utfører.

Dette vesle huset i Bryggeriveien eies av Borg Bryggerier og hadde Asbjørnsensaga som nærmeste nabo.
Tegner: Terje Tjærnås.

Når det gjelder bedriftene står ennå to av de første husene fra 1855 på bryggeriets område, nemlig disponentboligen og kontorbygget, men Asbjørnsensaga finnes det nå ikke noe spor etter lenger.

Borg Bryggerier som ble til i Tune, men «flyttet» til Sarpsborg ved en byutvidelse, er Sarpsborgs eldste industribedrift.

Tjenshaugen er et av de eldste boligområdene i Tune. En del av husene der er godt over 100 år gamle. Tjenshaugvien 2 er f. eks. fra 1870 og et par av husene tvers over veien for dette er nok minst like gamle.

Vannet fra Kurlandtjernet rant ut i Torsbekken som også ga industrigrunnlag.

Kilde: "Gamle arbeiderboliger i Østfold" av Harald Hultengren, 1984.

[image-comparator left="https://usercontent.one/wp/www.tunehistorielag.com/wp-content/uploads/Kjennshaugen_2017_Lars-Cato-Skaar.jpg" right="https://usercontent.one/wp/www.tunehistorielag.com/wp-content/uploads/Kjennshaugen_1925.jpg" width="80%" classes="hover"][/image-comparator]