Konkurransen om den største grisen

Lars Karlsen  fra Tune   minnes ikke  skoletida  med  glede. Det  var  tråkig  å gå  på  skolen ja , fordi  det  var  forskjell  på  folk,   vet  du. Det   var  stor  forskjell  på  fattig  og  rik. Ja,  noe  veldig  stor  forskjell og.  Det  var rent   uhyggelig.    Det   utarter    sånn   at  vi som  var  av  fattigfolk,  vi  ble nesten ikke snakket   til.  Det  var mest  å  få juling.   Vi fikk  mye juling.
Publisert i TuneRuner 20, april1990

Far  var husmann  på  Borregaard hovedgård  den  gangen.  Og  det  var sånn at  vi  guttene som var  sønner   av husmennene,   vi skulle  hjelpe  til nedpå jordene, vet  du,   enten luke  turnips eller   kjøre poteter og  høy, eller  kjøre turnips på jordene om eftan.   Da  måtte vi springe  hjem  fra skolen  og få oss litt mat,  og så bort  på jordet og rn fart  i  en hest.   Og  så  holdt  en  på  med  det da  til kvelden,  og når vi kom  hjem  da, så  var vi  slitne ,  og  far  han  ville legge seg tidlig.

Men  så skulle  vi har regning da , vet du.  Og  far,  han kunne regne  i hue. Han   kunne   regne   ut  i    hue  altså, men så  kunne han ikke sette det  opp.   Jeg husker far  Iå  i  senga,  og så  kunne han ikke sette det  opp   regnestykket.  Du får  greie  det,  far»,  sa  jeg.  Du får ordne  opp  i  det  her».   Ja, så regna han det  ut, med  tommestokker   og  greier.
Joda , og jeg  skrev  dette   ned  på papiret, jeg.   Det  måtte  bli  gæli.  Det er klart det.  Og  da  ble  det  spetakkel.

Konkurranse om den største grisen.

Slakting av gris i 1978
Griseslakting i Øvre Tune i 1978.
Foto: Jarl M. Andersen

Lars Karlsen fra Tune  var slakter  i distriktet.  Til bokserien  «I manns  min­ne»  har  han  levert  en levende skildring fra  den   tida  da  husmenn  konkurrerte om å ha  den  største   slaktegrisen.

Da jeg  drev  om slakter, konkurrerte husmennene  på Hafslund om hvem som hadde  den største grisen. De  fôra disse   grisene,  ved  du,   med
havremel og greier.   Og  så hadde de en  ku da ,  så de  detta på  mjelk. Så  var det  en  der oppe  som mente på  det  at  han  skulle få den største  grisen.  Jeg  slaktet  for alle disse husmennene,  og  jeg   skulle dit  da  på  morran og slakte. De  hadde slaktet på de  andre stedene , og de var svære  de  andre grisene, veide  hundre kilo  og  sånn.   Men så  skulle  jeg  til  å slakte  hos Grasto,  som han  hette.   Og den grisen  hadde  vokst   inne   i   huset.

De  fikk  han  ikke  ut.  Han  var så stor  at vi fikk  han  ikke  ut av døra. Han  hadde trauet  på  innsida   av  døra,   og  det  var mørkt inni  der.  Så sa han  Grasto:   «Du finner han  nok  inni  der.»   Jeg  krøp  på knea  inn.  Det var  et  tjukt  lag  med halm. Jeg  fikk tak i grisen som  lå  og kosa seg  der  inne.   Han  rakk  fra  den ene  siden av  huset  til  den  andre.    Det var en buss.  Og  da jeg  skulle  prøve  å få han  ut ,  så satt  han  fast.  Han  var  for stor, han  satt  fast  i døra.   Det  var  ikke tale  om  å få han  ut.  Vi  måtte få tak  i øks  så  vi  fikk  brutt vekk   en  del.  Vi måtte gjøre  det.  Jeg  kunne     ikke begynne å slakte der  inne.  Det var trangt,   vet  du.

Grisen hadde vært  inne hele tiden, men han var stor  og  fet.  Jeg  vet  ikke hvor mye han veide. Han kunne ha
vært  170/­180 kilo, var det noen som mente.  Vi  slet hele dagen.  Hva de gjorde med alt flesket?  Jo,  mannen hadde   kone  og to døtre;  de at sa de var fete,   de  òg.   Og  de  saltet   flesket.    De saltet   hvert   grann.   De  fikk  ikke  røkt, så  de  salta  alt.  Det holdt  seg helc  året, det. Jeg saltet ned  mye  jeg, for folk bortover.  Vi la det  tett  i  stamper.

Fra bokserien  ,,I manns minne» Østfold  , Det norske samlaget