Jordmorstua – Tunes første kommunelokale

Når hovedbygningen på Lille Tune ble bygd kan nok være vanskelig å finne ut i dag, men avslutningen står det om i brannvesenets protokoller. Huset brant i 1944.
At huset var godt over 100 år vet en også fordi Tune kommune kjøpte det i 1838. Det var som Tunes første kommunelokale at dette huset markerte seg mest i historiebøkene.

Skrevet av: Harald Hultengreen. Publisert i TuneRuner 63, høsten 2011.

I følge kommunearkivet ble huset kjøpt av kaptein Dietrichsen på Greåger 2. mai 1838. Det var da huseieren som hadde tilbudt kommunen bygningen for 120 riksdaler. Saken var oppe i formannskapet 4. april, men ble utsatt til mai selv om formannskapet ikke hadde noe å utsette mot kjøpet. Kjøpesummen ble tydeligvis betalt i avdrag. I hvert fall finner en noe om det senere i protokollen.

Jordmorstua
Strektegning av Jordmorstua på Lille-Tune. Tegning: Terje Tjærnås
En ny bygning var huset tydeligvis ikke i 1838. Hvorfor skulle ellers formannskapet oppnevne bordskriver Hjersing og Thor Halvorsen Wiste til å foreta istandsettelse. Det finnes da også spesifiserte regninger og utgiftsnoteringer over hva som ble foretatt.
Johannes Sørensen Lillethunøe som senere fikk navnet sitt skrevet Lille-Tune ble stedets første vaktmester. Han fikk 7 ort i måneden og måtte betale 2 (?) spesidaler for å bo der i 6 måneder.

Lille-Tune skikket seg sikkert bra for han fikk forlenget sin ansettelse. Ved siden av å sørge for oppvarming og slikt hadde han også ansvaret for oppvarting ved de kommunale møtene.

I de fleste historiske omtaler av kommunelokalet eller Jordmorstua som den senere ble kalt, heter det at de kommunale møter foregikk der til 1863. Men kikker en i registeret for kommunearkivet henvises det til at et nytt kommunelokale sto ferdig i 1844.

Flere andre formål tjente kommunelokalet også til. Bl.a. var det rettslokale og det var bank der.

Betegnelsen Jordmorstua forteller vel også sitt. Men bolighus var våningshuset på Lille-Tune altså mesteparten av sin tilværelse på over 100 år.

En rivedom hadde huset over seg allerede i 1840. Av henvisninger i gamle papirer kan det virke som om gården ble eid av staten mens kommunen altså hadde kjøpt huset.
I hvert fall henvises det til en departementsordre om å rive bygningen. Det endte i første omgang med at huset skulle stå til fogden var tiltrådt slik at den eventuelt kunne tilbys ham for en rimelig penge.

Det hele endte jo ganske tydelig med at huset fikk stå og det var tilbudt forpakteren av gården til gratis bolig. Trussel om auksjon kan en også lese om.

Grunnmuren til huset kan en ennå ( i 1984 ) finne i krattet like ved gamle E 6 og da med Store Tune som nærmeste nabo. Nå er omtrent alle restene borte, men muren var lett å se i
mange år.

Jordmorstua i 1935
Jordmorstua omkring 1935. Foto: Ukjent
Husker vi ikke feil brant huset helt ned til grunnmuren. I hvert fall var det en dramatisk brann med stort oppstyr og mange mennesker som så på.