Hannestadhus på ballastsand

Det ligger mange arbeiderboliger langs Glomma i Yven, Hannestad- og Greåker-områdene i Tune. En gruppe hus tett ved Greåkerveien på Hannestad hører med blant de mest typiske. Det er hus som ble bygd i 2. halvpart av 1800-tallet.

Skrevet av Harald Hultegren, utdrag fra boka "Gamle arbeiderboliger i Østfold"

 

Det er lett å datere denne husgruppen fordi husene er bygd på en fylling av ballastsand som skutene brakte med seg hjem. Sanden var imidlertid så dårlig byggegrunn av husene ble bygd på tømmerflåter.

Ved graving av ulikt slag har tømmer vært avdekket.

Det har nå ligget der i over 100, men ser fortsatt friskt ut.

Virksomheten på og ved elva var årsak til at folk bygde på Hannestad. Det var verftsarbeid og noe senere tømmerfløting som dannet hovedgrunnlaget. Sjøfolk bodde også der.

Tett sammen ligger hovedrekken av hus på Hannestad. Det har ikke vært plass for nye hus mellom disse.
Tegner: Terje Tjærnås.

Hvidsten lense med sin respektinngytende soppemaskin, skaffet arbeid til mange på begge sider av elva. Senere kom cellulose- og papirindustrien inn og overtok som den store arbeidsgiveren.

I husklyngen på Hannestad er huskroppene stort sett uendret. Den største forandringen er trolig at en av husene i de senere år fikk påbygd en 2. etasje. Vi må heller ikke glemme at husklyngen har gitt plass til to forretninger. Den ene var en tobakks- og «godtebutikk» og den andre en kolonialforretning.

«Asylet» som i nær 100 år har gjorde tjeneste som misjonshus, var i sin tid skole og barnehage. Huset ble bygd av Hvidsten skoles opplysningsfond og ga plass både for skole og barnehage. I dag er det snekkerverksted i denne bygningen.

Etter at husklyngen var bygd er det fylt opp mer på utsiden av veien hvor bedriftene og båthavna nå ligger. Men tidligere var det der brygger for lensa og for de mange lensebåtene folk på stedet hadde. Elva var transportveien både for mennesker og gods.

Ennå lever minnene på Hannestad om hvordan mannfolkene etter 12 timers arbeidsøkt satte seg til årene og rodde ut til Hvaler for å fiske. Gjerne var det da to par årer i sving. Det ga lensebåtene en skikkelig fart.

Elva var selvsagt også vaskeplass og den var tumleplass for de unge.

Hannestadhusene omtalt i artikkelen slik de fremstår i dag. Det nærmeste huset har adresse Greåkerveien 60. Bildet er tatt i januar 2017.
Foto: Lars Cato Skaar

Kilde: "Gamle arbeiderboliger i Østfold" av Harald Hultengren, 1984.