Greåkerstien

Greåkerstien er en 6,2 km sti som går i sirkel. En naturlig start på Greåkerstien er ved Greåker IF's klubbhus på Moa.

Det er satt opp flere informasjonsplakater langs stien og den er godt merket.

Kart over Greåkerstien

Følge merkingen gjennom bebyggelsen opp til Greåker fort. Her forlater stien asfaltveien og går over i litt mer ulendt terreng. Ved inngangen til fortet er det satt opp et informasjonskart om Greåkerstien.
Følg oppgangen til fortet og fortsett opp trappene. Her går stien oppe på geværgalleriet og rundt toppen på fortet. Denne delen er ikke merket pga. hensynet til kulturminnene der, men egentlig bør det ikke være nødvendig med merking av denne delen av stien. Stien fortsetter på østsiden av festningen med god utsikt mot Tindlund Park og videre mot Sarpsborg.

Stien går nå langs den mest krevende delen med bratt skrent ned mot jordene i Greåkerdalen. Stien passerer en gammel plass som brant engang på 1970-tallet, Opstadbråten. Du ser tydelige merker etter kjelleren, våningshuset og driftsbygningen. Etter en snau kilometer fortsetter den bratt ned mot Greåkerdalen og kommer ut i Holandsbakken akkurat der veien gjør en 90 graders sving.

Følg stien videre mot Aronsbakken hvor det er satt opp en gapahuk.

Går du litt til vil du komme til en lekeplass med ei fotballløkke og en BMX-bane ved Høymyr. Det er også satt opp krakker der. Både gapahuken og lekeplassen ved Høymyr er derfor naturlige rasteplasser langs stien.

Etter lekeplassen går stien gjennom et skogstykke tilhørende Syver Opstad. Her ble det tatt ut torv til ut på 1950-tallet, noe som det er tydelige merker etter på begge sider av stien. Den kommer deretter ut på jordene til Syver, hvor den går rundt store deler av jordet. Syver har satt av en meter av jordet til stien i en lengde av ca. 500 m. Legg merke til de to flotte furuene du går langs, reneste ”Libanons seder”.

Deretter fortsetter stien over Opstadveien og du vil se merkingen som fører deg til Pålshaugen. Stien følger jordekanten og noe beitmark og kommer ned til bakkene hvor guttæne i gamle dager hadde hoppbakken ”Alberten”. Dette er et nydelig område med utsikt over noe av det eldste kulturlandskapet i har her i landet.

Derfra går den gjennom et område med grov skog før den kommer ned på jordene nord for ”Grothhusene”. Her er det ryddet en nydelig trase i jordekanten. Der hvor jordene slutter, går stien opp i fjellet hvor det er ryddet en trase som kommer ut i Moaveien.

Herfra følger stien Moaveien, langs jordekanten og opp mot fjellroten. Den følger fjellroten over en bekk som kommer fra jordene nord for Greåker videregående skole. Bekken skal visstnok komme fra en ile og bekken har jevn vannstand selv i lange tørkeperioder. Etter bekken går stien bratt opp til Greåker vgs og følger skolebygningen sydover. Du får opp pusten i denne bakken!

Du kan selvsagt velge å fortsette på Moaveien til klubbhuset, men den korte biten av stien via Greåker vgs er av stor betydning for hele stien. Den går på fjellet rett over matta på Moa med flott utsikt over Visterflo og Rolvsøy. Alternativet er å gå fra Greåker vgs til oppgangen til Greåker fort. Dette vil være rundt 500 m kjedelig asfaltgange i stedet for en naturopplevelse.

GOD TUR!

Kilde: Steinar Jansen / http://salternativ.blogspot.no/ 

Informasjonsplakat om Greåkerstien ved Greåker Fort. Foto: Lars Cato Skaar