Et elektrisk tilbakeblikk

La oss ga noen  år tilbake og gi  et overblikk  over den elektriske   kraftutbyggingen  i den øvre del en av bygda.
Skrevet av: Knut Fjellberg. Pubisert i TuneRuner 43, høsten 2001.

Den  10. desember   1911    ble  strømmen  påsatt  for  første gang  på  Tune  Elektrisitetsverks  ledningsnett.  Den samlede   lengde  av de  lavspente   og  høyspente    linjene   var  i 1911    beskjedne   22  km.  Utbyggingen  fortsatte,  og  i 1936 hadde  den samlede Iengden  av de  høyspente linjene  økt til  55  km og de lavspente  til 78 km.

Årene gikk, og en kan vel si at elektrisitetsverket  var i kontinuerlig  utbygging.   Det tok imidlertid  40  år før alle innen kommunen fikk elektrisk   kraft.
At det  tok  så lang tid,  kan  antakelig  skyldes  stagnasjon under begge  verdenskrigene.

 
Tune elektrisitetsverk i 1935
Tune elektrisitetsverk i 1935.
Kilde: Sarpsborg kommunes fotoarkiv
 
Dessuten   ble  det  et  stadig  økende behov for utvidelser  og forbedringer  i de områdene som allerede  hadde fått kraft.
Beboerne   i  Agnalt  og  Minge  skolekretser   var  blant  de siste  i  bygda  som  fikk elektrisk  lys  og kraft.  De  måtte  også  gjennomleve  krigsårene 1940  - 1945  uten elektrisitet.  Noe ble imidlertid  gjort, for i driftsåret 1943  - 44 ble det foretatt oppstikking  av høyspentlinje  til Trøsken  med forgrening  til Agnalt og Skivdal.I 1948 - 49  ble linjen over Vestvannet  ferdig fremført  til  Kattekross   og til  Trøsken  med avgrening  til Torskenes.  Så i  1949 - 50 ble linjen ferdig fremført  over Trøsken  om Bådstangen og Grøtet.  I 1950   - 51 ble linjen ferdig til Trollerød,   Skauge, Vestby og Rognerød.

Før jul  1950   ble det  satt  spenning  på fra Trøsken  til  alle de gårdene  som hadde installasjonene  ferdig,  slik at alle fikk lys til jul.

Kilde:   Tune elektrisitetsverk   gjennom  50 år. (Jubileumsskrift   utgitt i 1961 ).