Eidet Kro

Eli Ringsrød drev i kiosk i Eidet fra 1941 til 1944. Kiosken ble overtatt av Rolf Unnfoss og Einar Westgård (Tune Meieri). Kiosken var bare åpen i sommertiden.
Ted Elton kjøpte kiosken i 1963 og bygde ut kiosken til det vi kjenner som Eidet Kro. De tidligste bildene i visningen nedenfor viser den gamle kiosken og tilbygget som Ted Elton sto for i 1963/64. Dette tilbygget besto av et spiseområde med overbygget tak. Den opprinnelige kiosken er bygningen helt til venstre, altså nærmest Kalnes.

Riksvei 1 forbi Eidet Kro sto ferdig i 1962 og fremsto som en moderne veistrekning da den sto ferdig med sin 13 meters bredde og krabbefelt opp Børstadbakken.

På postkortene nedenfor ser vi at Eidet Kro har fått nytt tak med sine karakteristiske "vipper" eller bølger og ny fasade.

Ted Elton drev kiosken frem til 1985.

 

Eidet Kro ble leid ut i to år til Evert Westerveld før den ble solgt til Rune Nilsen som drev den fram til 2000. Da ble Eidet Kro nedlagt.

Etter at Eidettunnelen ble åpnet i 1995 forsvant mye av kundegrunnlaget for Eidet Kro.

Idag er det leiligheter i gamle Eidet Kro.

 

Kilder:

Tore H. Wiik og Per Johansen - Riksvei 1 - tapt og funnet

Tune Historielag - Nærings- og forretningslivet i Tune før og nå