Valaskjold

Betydning 1: uviss betydning, kan kanskje være vakttårn men også trolig at navnet er identisk med gudeboligen i Grimnismål og Snorre-Edda. Navnet er sammensatt av gammelnorsk valr, de falne og Skjold.

Betydning 2: «Val» betyr kampplass og skjold (fra Shelf) betyr hylle, i dette tilfelle raet. Navnet betyr da «gården som er et skjold i kamp».

Valaskjold 1962 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Valaskjold 1962
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Comments are closed.